Hệ điều hành Windows | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hệ điều hành Windows

Chuyên về nội dung của hệ điều hành Windows

Kích hoạt Windows/ Office Miễn Phí

Box đã kiểm duyệt trước khi đăng tải
Chủ đề
245
Bài viết
104.2K
Chủ đề
245
Bài viết
104.2K

Windows 12

Nơi chia sẻ kiến thức về hệ điều hành Windows 12
Chủ đề
5
Bài viết
77
Chủ đề
5
Bài viết
77

Windows 11

Nơi thảo luận, chia sẻ các nội dung về Hệ điều hành Windows 11
Chủ đề
350
Bài viết
17.1K
Chủ đề
350
Bài viết
17.1K

Windows 10

Chủ đề
953
Bài viết
25.9K
Chủ đề
953
Bài viết
25.9K

Windows 7

Chủ đề
157
Bài viết
2.8K
Chủ đề
157
Bài viết
2.8K

Windows XP

Chủ đề
26
Bài viết
331
Chủ đề
26
Bài viết
331
Trả lời
20
Lượt xem
10K
Top