htc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

htc

  1. VNZ-NEWS

    HTC U24, U24 pro có màn hình cong viền hẹp, trang bị Snapdragon 7 Gen 3, RAM 12GB

    Vn-Z.vn Ngày 24 tháng 05 năm 2024, Gần đây trên tài khoản facebook chính thức HTC đã công bố thông tin chính thức về chiếc điện thoại di động HTC U24 và U24 pro. Từ poster chính thức, có thể thấy mặt trên của điện thoại áp dụng thiết kế viền hẹp, phù hợp với thông tin trong cơ sở dữ liệu Google...
  2. Administrator

    Mời tham gia trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời cùng Taiwan Excellence tại Hà Nội (từ ngày 15 - 17/07)

    Ngày 15 tháng 7 chuỗi sự kiện ‘Trải nghiệm không gian sống tuyệt vời cùng Taiwan Excellence’ đã chính thức được khởi động tại trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên, Hà Nội. Đây là chương trình mở màn, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp chiến dịch Taiwan Excellence được tổ chức tại Việt Nam...
Top