Terms and rules | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Terms and rules

Trước khi liên hệ với chúng tôi về những nội dung liên quan đến luật pháp hay bản quyền, xin vui lòng hiểu những điều sau đây...

Chúng tôi không chứa BẤT KỲ phần mềm, nhạc, e-book hay bất kỳ sản phẩm không hợp pháp nào cả. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thứ mà bạn có thể download, bởi vì chúng tôi không có những cái này trên server và chúng tôi cũng không tạo ra chúng, và chúng tôi không ủng hộ việc vi phạm quyền tác giả và những thứ tương tự. Thực tế, chúng tôi chống lại việc này và khuyến khích người duyệt web mua bản chính thức của những software được đưa link ở website. chúng tôi cũng chống lại việc vi phạm bản quyền của P2P, hoàn toàn ủng hộ và giúp đỡ cho bất kỳ nhóm chống vi phạm bản quyền.

Chúng tôi là một diễn đàn mở cho phép mọi người có thể đăng tải bất kỳ cái gì họ muốn vào diễn đàn nhằm chia sẽ với người duyệt web khác. Cơ bản là họ tạo một bản sao từ những nội dung trên website khác. Administrators, Webmater and Moderators của chúng tôi xem xét, chỉnh sửa, xóa (nếu cần thiết) những bài đăng tải này càng sớm càng tốt. Thật là điều không tưởng nếu muốn xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa tất cả những đăng tải. Do đó, bạn cần hiểu rằng tất cả những đăng tải ở website này diễn tả cái nhìn và quan điểm của tác giả, không phải Administrators, Webmaster hay Moderators (trừ những đăng tải của những người này) và do đó họ không chịu trách nhiệm cho những nội dung của trang này.

Ngoài ra chúng tôi đã đặt chế độ ẩn link với khách viếng thăm, như vậy có nghĩa chúng tôi không tuyên truyền, cổ xúy việc download các phần mềm không bản quyền, vi phạm quyền tác giả và những thứ tương tự.

Chúng tôi sẵn sàng xóa bỏ tất cả những nội dung liên quan đến phần mềm, nhạc, e-book... nếu người sở hữu chúng muốn bằng cách thông tin cho chúng tôi qua địa chỉ E-mail : quangvinh@vn-z.vn hoặc https://vn-z.vn/forums/gop-y-xay-dung-vn-zoom.83/

Ngoài ra sau đây là 1 số quy định của diễn đàn [V-Z]: Vn-Z.vn

QUY ĐỊNH BÀI VIẾT DIỄN ĐÀN

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI Website: http://vn-z.vn/ I-THÔNG TIN CHUNG 1.Nội dung dịch vụ Trang mạng xã hội http://vn-z.vn/ được xây dựng với mục đích tạo lập một diễn đàn chia sẻ, trao đổi về công nghệ và đời sống giúp người dùng có thể cập nhật thông tin công nghệ mỗi ngày; thư viện tin học là nơi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về khoa học, công nghệ, hỏi đáp, giúp đỡ về những vấn đề mà người dùng quan tâm. Đồng thời, http://vn-z.vn/ cũng là diễn đàn chia sẻ, đánh giá phần mềm máy tính, điện thoại, tiện ích công nghệ đang được sử dụng phổ biến hiện nay. http://vn-z.vn/ giúp người dùng thư giãn với chuyên mục giải trí về phim ảnh, âm nhạc, học sử Việt, trò chuyện, giao lưu trực tuyến trên diễn đàn. http://vn-z.vn/ còn là nơi chia sẻ kiến thức- tin tức-kinh nghiệm về các loại xe cộ và đời sống tới cho người dùng http://vn-z.vn/ 2. Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi a. Để truy cập và sử dụng trên http://vn-z.vn/, Người sử dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà liên kết, tích hợp bao gồm. b. Khi truy cập sử dụng bằng bất cứ phương tiện ( máy tính, điện thoại, ti vi, thiết bị kết nối internet,…) hoặc sử dụng ứng dụng http://vn-z.vn/ thì người sử dụng cũng phải tuân theo quy chế này. c. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người sử dụng, http://vn-z.vn/ không ngừng hoàn thiện và phát triển. vì vậy các điều khoản quy định tại thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, Quy chế có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trước khi chính thức thay đổi nội dung, thông báo sẽ được đăng trong vòng một tháng để tất cả Người sử dụng có thể hiểu rõ về nội dung thay đổi này. II-NỘI DUNG THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRÊN VN-Z.VN 1. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội: - http://vn-z.vn/ nghiêm cấm tuyệt đối người sử dụng có bất cứ hành vi nào nhằm mục đích: + Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo; + Tuyên truyền, kích động bạo lục, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; + Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề không liên quan tới nội dung trang web, trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội; + Thực hiện các mục đích liên quan đến chính trị. - Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng http://vn-z.vn/ nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, văn hóa, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào. - Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản bị cấm trên trang mạng; - Thực hiện các hành vi mang tính chất thương mại trên trang mạng mà không được sự đồng ý của http://vn-z.vn/ - Khi giao tiếp với người dùng khác, người sử dụng có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến lợi ích, đến bí mật thông tin, đến không gian riêng của người sử dụng khác, cũng như xâm phạm đến http://vn-z.vn/ - Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh, cũng như sử dụng vào mục đích khác mà không được sự đồng ý của người có hình ảnh; - Lợi dụng http://vn-z.vn/ để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật; - Đăng ký thành viên theo tên danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục; - Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...); - Nghiêm cấm quảng bá sản phẩm, gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên http://vn-z.vn/ mà không được sự đồng ý bằng văn bản của http://vn-z.vn/ - Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng hợp pháp trên trang mạng xã hội http://vn-z.vn/; - Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet; - Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet dựa trên web hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau; - Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý của mạng xã hội http://vn-z.vn/ . Người sử dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại trang mạng http://vn-z.vn/ bao gồm nhưng không giới hạn bất kì văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh, video và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phái sinh có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kỳ nội dung nào bao gồm dựng phim, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng và hàng hóa; - Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên http://vn-z.vn/ xâm hại đền quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. -Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên internet; -Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống http://vn-z.vn/. -Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm các đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của doanh nghiệp. Quy định của http://vn-z.vn/ về các nội dung đăng tải: -Tên đăng nhập: +Tuân thủ các quy định cấm theo các nội dung ở trên; +Tên đăng nhập được xác định là tên riêng của cá nhân Thành viên. Thành viên có trách nhiệm quản lý, sử dụng, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng; mỗi Thành viên chỉ đăng ký 01 tài khoản với một tên đăng nhập; +Không đặt tên đăng nhập là tên các chính trị gia, các danh nhân Việt Nam; +Không chọn tên đăng nhập gây phản cảm, trái vơi thuần phong mỹ tục Việt Nam; +Không sử dụng tên đăng nhập có chứa thương hiệu của cá nhân, tổ chức khác đã được đăng ký bảo hộ mà không xin phép hoặc không có căn cứ chứng minh quyền sử dụng hoặc sở hữu. -Hình đại diện: +Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung trên; +Không sử dụng hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam; +Không chứa thông tin liên hệ cá nhân, tổ chức; +Không chữa nhãn hiệu, logo và các nội dung khác đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. -Chữ ký: +Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung ở trên; +Không sử dụng hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam; +Nội dung chứa các thông tin liên quan đến cá nhân như tên, nghề nghiệp, email, số điện thoại; +Được thể hiện bằng ký tự latinh hoặc sử dụng ngôn ngữ khác. -Bài viết, chia sẻ, đăng tải của Thành viên +Tuân thủ quy định cấm theo các nội dung trên; +Bài viết phải bằng tiếng Việt có dấu. Ngôn ngữ bài viết cần tuân thủ chuẩn mực chung của chính tả và ngữ pháp tiếng Việt; +Khi đưa thông tin, bài viết từ sách, báo, website, diễn đàn khác Thành viên cần phải nêu rõ nguồn gốc của các nội dung bài viết đó. Đối với các nguồn trích dẫn không chính thống, không đảm bảo tính pháp lý, có nội dung không phù hợp với tiêu chí của http://vn-z.vn/ Ban Quản trị có quyền xóa, khóa, chuyển bài mà không cần thông báo trước; +Không đưa bài sai chuyên mục; sai chủ đề. +Không thực hiện hành vi quảng cáo thương mại vì mục đích khác ngoài lợi ích của chủ sở hữu http://vn-z.vn/. Ví dụ: Các bài viết đưa thông tin liên lạc, mô tả sản phẩm nhằm mục đích thương mại hoặc dẫn link tới các trang mua bán trực tuyến; +Không đăng tải, chia sẻ các bài viết mang nội dung rác. Bài viết chỉ toàn chữ in hoa, in đậm toàn bài; nhiều chủ đề có cùng nội dung được gửi lên cách nhau không bao lâu; bài trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận; bài mang tính chất nói chuyện phiếm, trao đổi cá nhân, xin cho tài liệu, mời khảo sát, không thảo luận về chủ đề chung; bài viết được gửi liên tiếp nhau của cùng một thành viên gửi cho cùng một chủ đề trong một khoảng thời gian rất ngắn trừ những bài mang tính chất riêng biệt cần thiết phải gửi riêng từng bài hoặc một bài dài phải cắt ra làm nhiều bài ngắn; bài viết không mang tính xây dựng, đi ngược mục tiêu và định hướng của http://vn-z.vn/ +Không chia sẻ, đăng tải các tài liệu và các thông tin khác mà người dùng không mong muốn, không cho phép, thông tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến cộng đồng; +Không đăng tải nội dung mang tính cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu cho doanh nghiệp. +Không đăng tải nội dung vi phạm bản quyền nhằm mục đích thương mại; +Không phát tán virus, trojan, adware, spyware… hoặc các chương trình ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông; +Bài viết, hình ảnh không gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp hoặc có tính chất lừa đảo trên http://vn-z.vn/ +Không có các hành vi phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, hệ thống, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất của http://vn-z.vn/ xâm nhập, sử dụng trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc các nội dung của hệ thống dưới vất kỳ mục đích nào. 2. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội 2.1 Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội: - Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị http://vn-z.vn/ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. - Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho http://vn-z.vn/ và những thông tin đăng tải lên http://vn-z.vn/ là chính xác và hoàn chỉnh, luôn dẫn nguồn gốc, ghi rõ các quyền sử sụng hoặc sự cho phép một hay nhiều thành phần nội dung sử dụng khi người sử dụng liệt kê, đề cập, phân tích, bổ trợ cho quan điểm hay phát triển thêm từ bản gốc, và không vi phạm các nội dung cấm được quy định bởi http://vn-z.vn/ và pháp luật. - Thành viên có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo quy định của pháp luật. - Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, quảng cáo, khuyến mãi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, bảo vệ quyền lợi người sử dụng và các quy định của pháp luật có liên quan khi sử dụng Dịch vụ trên http://vn-z.vn/. - Thành viên cam kết, không sử dụng dịch vụ của http://vn-z.vn/ vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, cung cấp thông giả mạo, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình truyền tài thông tin của mạng xã hội, chia rẽ thị trường, tạo những thông tin mang tính chất so sánh chê bai, loan tin, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. - Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, tạo ra những công cụ tương tự của các dịch vụ do http://vn-z.vn/ cung cấp cho một bên thứ ba khi không được sự đồng ý của http://vn-z.vn/ - Thành viên cam kết chỉ đăng bài có nội dung nguyên gốc do mình tạo ra; Nội dung mà thành viên có quyền được đăng tải lại, có hoặc không có những chỉnh sửa đã được tác giả đồng ý; Nội dung miễn phí, có thể được chia sẻ với sự đồng ý của tác giả và có dẫn nguồn. - Thành viên không được hành động gây mất uy tín của http://vn-z.vn/ dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết, giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của http://vn-z.vn/, hoặc của những cá nhân, tổ chức khác. - Chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước Công ty http://vn-z.vn/ , các cá nhận tổ chức có liên quan khác khi thành viên vi phạm các quy định của pháp luật và các điều kiện của thỏa thuận này, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến Công ty, nhân sự của Công ty. - Không sử dụng http://vn-z.vn/ vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng vản bản của chúng tôi trước đó. - Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên http://vn-z.vn/ - Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật khẩu và thông tin riêng của thành viên khác trên mạng xã hội. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác. - Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của mạng xã hội. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ. - Bản quyền về hình ảnh: người dùng sử dụng trên http://vn-z.vn/ các nguồn hình thuộc nhóm Creative Common Attribution, được quyền sử dụng (display), sao chép (copy), xuất bản (distribute) với điều kiện phải ghi nhận nguồn gốc hình ảnh. 2.2 Quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội - Khi đăng ký trở thành thành viên của http://vn-z.vn/ và được chấp thuận, thành viên sẽ được quyền khởi tạo tài khoản để tham gia cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin trên http://vn-z.vn/ - Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý thông tin và nội dung trên http://vn-z.vn/ - Được quyền tham gia, sử dụng và cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin dưới các định dạng mà http://vn-z.vn/ quy định. - Có quyền đóng góp ý kiến trong quá trình sử dụng. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Ban quản trị http://vn-z.vn/ - Được đảm bảo bí mật thông tin riêng. Những thông tin mà người sử dụng cung cấp, http://vn-z.vn/ sẽ chỉ sử dụng để kiểm soát hoạt động trên mạng xã hội, sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; - Khiếu nại về chất lượng dịch vụ; được bồi thường thiệt hại trực tiếp do lỗi của do lỗi của http://vn-z.vn/ - Khi sử dụng hình ảnh trên http://vn-z.vn/ người sử dụng có quyền sử dụng (display), sao chép (copy), chỉnh sửa (modify), xuất bản (distribute), bao gồm cả cho mục đích thương mại (commercial purposes), mà không cần xin phép tác giả hay ghi nhận nguồn gốc hình ảnh. - Được sử dụng các dịch vụ trên http://vn-z.vn/ trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật. 3. Quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội: 3.1 Trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội: - Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội - Cung cấp dịch vụ mạng xã hội theo đúng những cam kết mục tiêu đã đề ra trong thỏa thuận này. - Cam kết trung thực và khách quan, dẫn rõ nguồn gốc và ghi nhận tác giả. Trong tất cả các chủ đề liên quan đến bài viết, các quan điểm của mỗi bài viết luôn được http://vn-z.vn/ tôn trọng, đề cao và khuyến khích. - Tôn trọng các vấn đề về Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ. - Đảm bảo thiết lập và duy trì các biện pháp bí mật bảo vệ thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng. - Đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiểu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ thông tin và truyền thông. - Chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra, của các cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền. - Thực hiện đăng ký, lưu trữ và quản lí thông tin cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của bộ thông tin và truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội; - Cam kết ít nhất có 1 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ thông tin và truyền thông. Có hệ thống máy chủ tại Công ty cổ phần công nghệ phần mềm Vncloud Quyền của doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội. - Trong quá trình sử dụng, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của người sử dụng mà không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng; - Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng http://vn-z.vn/ , chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng cũng như sẽ đề nghị cơ quan chức năng truy tố Người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết; - Nhà cung cấp có toàn quyền khóa tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn đối với những Người sử dụng không tôn trọng thực hiện thỏa thuận hoặc có hành vi xâm phạm Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của http://vn-z.vn/ và quy định của pháp luật. - Nhà cung cấp có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong, mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên mạng xã hội. - Nhà cung cấp có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kì thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang mạng xã hội tại bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước. - Nhà cung cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. - Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác http://vn-z.vn/ có quyền sử dụng những thông tin mà Người sử dụng khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật; -Khi phát hiện những hành vi vi phạm về nội dung cấm đăng tải được quy định tại Thỏa thuận này, http://vn-z.vn/ có quyền tắt ngay lập tức các nội dung đang được đăng tải bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Người sử dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người sử dụng khác, http://vn-z.vn/ sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm http://vn-z.vn/ có quyền tắt ngay lập tức các nội dung được đăng tải bởi Người sử dụng hoặc cảnh báo, khóa, tạm dừng tải khoản của Người sử dụng vi phạm. Chúng tôi http://vn-z.vn/ có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của http://vn-z.vn/ là quyết định cuối cùng và người sử dụng đồng ý chấp hành. 4.Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội. - Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội tùy thuộc theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng; - Công Ty và mạng xã hội có toàn quyền quyết định gỡ bỏ nội dung đăng tải, chia sẻ mạng xã hội có tính chất vi phạm quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục, và điều kiện nêu trong bản thỏa thuận này. Ngoài ra, ban quản trị mạng xã hội luôn được bảo lưu quyền chấm dứt tư cách thành viên, hoặc xóa bỏ tài khoản của người sử dụng dịch vụ vó hành vi vi phạm đó. Về cơ bản, cơ chế xử lý đối với người sử dụng dịch vụ có hành vi vi phạm thỏa thuận trên mạng xã hội được thực hiện theo quy trình như sau: +Thông báo cho thành viên vi phạm: +Yêu cầu chấm dứt hành vi, đính chính thông tin vi phạm, hoặc sửa đổi, +Yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp bắt buộc phải loại bỏ thông tin theo quy định của chính sách công ty và quy định của pháp luật: +Dừng biện pháp kỹ thuật đễ gỡ bỏ thông tin vi phạm trong trường hợp thành viên không hợp tác +Chấm dứt tư cách thành viên nếu thành viên không phối hợp thực hiện hoặc tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm. *Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau: a. Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhan phẩm các thành viên khác; b.Lôi kéo cộng đồng thành viên tham gia Phòng cộng đồng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức. *Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau: a.Hành vi giao tiếp: Chat khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của http://vn-z.vn/ để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm. b.Đăng tải video, âm thanh, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, dung tục, khiêu gợi; c.Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu; d.Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video xúc phạm. đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân; e.Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác. *Hình thức xử phạt 3, khóa vĩnh viễn được áp dụng đối với các hành vi sau: a.Người sử dụng có hành vi lợi dụng http://vn-z.vn/ nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồ nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat… có chứa thông tin bàn luận về văn hóa hoặc tiết lộ bí mật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; b.Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền có các nội dung khiêu dâm; c.Thông tin cá cược, cờ bạc: lợi dụng http://vn-z.vn/ người dùng đang tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật; d.Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng vặn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo; giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác; e.Phá hoại hệ thống mạng xã hội http://vn-z.vn/ : Thành viên lợi dụng việc sử dụng để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại dịch vụ hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhăm ftreo máy, spam chat; f.Sử dụng phòng cộng đồng để loi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. 5.Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng: Việc chia sẻ thông tin, hình ảnh trên http://vn-z.vn/ hoàn toàn có thể gặp phải các rủi ro, nguy hiểm (Các rủi ro này có thể mất dữ liệu thông tin, bị sao lưu thông tin bởi các thành viên khác ). Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro đó khi chia sẻ các thông tin, hình ảnh này. -Người dùng khi cung cấp thông tin trên môi trường mạng internet nói chung và trên trang http://vn-z.vn/ nói riêng cần thận trọng với thông tin mình cung cấp (thông tin về tên, tuổi, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, số thẻ tín dụng…) vì các thông tin này rất có thể bị lợi dụng như lấy cắp, dùng thông tin cá nhân của người dùng với mục đích khác,… -http://vn-z.vn/ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới ứng dụng hoặc website này hoặc các trang liên kết http://vn-z.vn/ và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý của bất kỳ bên thứ 3 nào do hoặc phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng từ nội dung mà Người sử dụng gửi, đăng, truyền tảiứng dụng hoặc website, việc Người sử dụng vi phạm bất kỳ quyền gì của bất kỳ người nào khắc hoặc việc Người sử dụng vi phạm luật hiện hành; Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm các điều khoản hoặc trái với các quy định của http://vn-z.vn/ . Người sử dụng đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài ứng dụng hoặc website của thành viên; -Trên website của http://vn-z.vn/ xuất hiện link website hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của http://vn-z.vn/ việc truy cập tới các trang khác nay hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. -Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. http://vn-z.vn/ sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang http://vn-z.vn/ . -http://vn-z.vn/ mong muốn trở thành sân chơi trực tuyến bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu Người sử dụng phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email: administrator@vn-z.vn...... -Nếu có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng gửi về địa chỉ email: administrator@vn-z.vn..... hoặc gọi tới số điện thoại: .0936738836..... (hoặc gọi trực tiếp cho người chịu trách nhiệm chính nội dung thông tin); -Các quy định này cùng với quy định quyền riêng tư được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa Người sử dụng và http://vn-z.vn/ về Người sử dụng http://vn-z.vn/ Việc http://vn-z.vn/ không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm páp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. 6. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên mạng xã hội tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội hoặc với tổ chức, cá nhân khác: http://vn-z.vn/ thiết lập một cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhằm tạo ra một cơ chế rõ ràng, tránh những tranh chấp có thể xảy ra, có khung và biện pháp xử lý hiệu quả cụ thể: -Khi người sử dụng đăng ký tài khoản và được http://vn-z.vn/ tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ dich vụ của http://vn-z.vn/ thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bất cứ khiếu nại nào phát sinh từ Thỏa thuận sử dụng tài khoản http://vn-z.vn/ này thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bổi thường được đăng tải trên website http://vn-z.vn/ -http://vn-z.vn/ chỉ hỗ trợ, gải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin đăng ký tài khoản; Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với http://vn-z.vn/ sẽ căn cứ logo hệ thống để giải quyết theo đó, http://vn-z.vn/ sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của http://vn-z.vn/ là quyết định cuối cùng; -Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thỏa thuận này xung đột với các quy định của pháp luật và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sử cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị. 7. Công khai việc có hay không thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng trong thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội http://vn-z.vn/ -Khi các tài khoản được người sử dụng đăng ký, http://vn-z.vn/ sẽ lưu giữ các thông tin tại hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam. Các thông tin này sẽ được http://vn-z.vn/ thực hiện việc bảo mật với các bên thứ ba và chỉ công khai trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định về công khai thông tin của Nhà nước. -Trường hợp người sử dụng vi phạm các thỏa thuận với http://vn-z.vn/ việc công khai thu thập, xử lý thông tin cũng sẽ được thục hiện theo đúng các quy định của pháp luật. -Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin Người sử dụng cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Người sử dụng. -Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến Người sử dụng những sản phẩm hoặc những dịch vụ khác có trên http://vn-z.vn/ hoặc những công ty liên kết tới nó hoặc để liên hệ với người sử dụng để biết quan niệm của Người sử dụng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể đưa ra. Thông tin cá nhân của Người sử dụng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng cho bên thứ ba để thực hiện cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của Người sử dụng. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp cho các cá nhân. Dữ liệu khách hàng của http://vn-z.vn/ có thể được chuyển nhượng cho người thừa kế hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua hoặc phá sản. Chúng tôi có một khu vực để Người sử dụng có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào Người sử dụng gửi đến cho chung tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thế dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị hoặc liên hệ với Người sử dụng để có thêm thông tin. Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chung tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác và tính bảo mật những thông tin mà Người sử dụng . Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho các thông tin chúng tôi cung cấp cho họ. 8. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng mạng xã hội: Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật. Doanh nghiệp thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp và hệ thống máy chủ dự phòng. Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua các hình thức: a. Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng; b. Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn. c. Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của mạng xã hội. 9.Bản quyền của http://vn-z.vn/ Chúng tôi có giấy phép bản quyền tên miền http://vn-z.vn/ Mọi hành vi vi phạm, ăn cắp, sao chép của bên thứ ba đối với http://vn-z.vn/ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật nước Việt Nam hiện hành. III. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM Chúng tôi khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên http://vn-z.vn/ hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của người sử dụng. Tại http://vn-z.vn/ chúng tôi trân trọng nội dung từ nhiều nguồn và quan điểm từ nhiều phía, để tạo ra sự đa chiều trong thông tin. Chúng tôi cam kết viết trung thực và khách quan, dẫn rõ nguồn và ghi nhận tác giả. Trong tất cả chủ đề, các quan điểm luôn được brandsvietnam.vn khuyến khích, đề cao và tôn trọng. Chúng tôi có gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng.Vì thế, hãy chắc chắn rằng người sử dụng đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên http://vn-z.vn/ Nếu người sử dụng muốn chúng tôi thông báo cho Người sử dụng về bất kỳ sự thay đổi nào của Bản Thỏa thuận này trong tương lai, xin vui lòng truy cập website của chúng tôi. Chúng tôi khuyến cáo Người sử dụng nên cập nhật các quy định này cho mỗi lần vào truy cập và sử dụng trên http://vn-z.vn/ . CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNZ- MEDIA là chủ sở hữu của mạng xã hội http://vn-z.vn/ cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của thông tin. Mọi quy định nghiêm ngặt nêu trên cũng vì mục đích tạo ra một môi trường bình đẳng, an toàn và thuận tiện cho cả mọi người. Kính mong quý khách hàng thấu hiểu và hợp tác với chúng tôi. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào vệ nội dung Thỏa thuận này, Công ty sẽ thông báo cho người sử dụng về những thay đổi này ít nhất 10 ngày trước khi chính thức thay đổi. Tất cả các nhân viên công ty, nhân viên mạng xã hội và toàn bộ thành viên người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm hiểu, tuân thủ chặt chẽ các nội dung của bản Thỏa thuận này. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNZ- MEDIA GIÁM ĐỐC ĐINH QUANG VINH

The providers ("we", "us", "our") of the service provided by this web site ("Service") are not responsible for any user-generated content and accounts ("Content"). Content submitted express the views of their author only.

You agree to not use the Service to submit or link to any Content which is defamatory, abusive, hateful, threatening, spam or spam-like, likely to offend, contains adult or objectionable content, contains personal information of others, risks copyright infringement, encourages unlawful activity, or otherwise violates any laws.

All Content you submit or upload may be reviewed by staff members. All Content you submit or upload may be sent to third-party verification services (including, but not limited to, spam prevention services). Do not submit any Content that you consider to be private or confidential.

We reserve the rights to remove or modify any Content submitted for any reason without explanation. Requests for Content to be removed or modified will be undertaken only at our discretion. We reserve the right to take action against any account with the Service at any time.

You are granting us with a non-exclusive, permanent, irrevocable, unlimited license to use, publish, or re-publish your Content in connection with the Service. You retain copyright over the Content.

These terms may be changed at any time without notice.

If you do not agree with these terms, please do not register or use this Service. If you wish to close your account, please contact us.

Top