Chia sẻ - Embarcadero InterBase 2020 v14.1.0.319 (x86/x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Embarcadero InterBase 2020 v14.1.0.319 (x86/x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Embarcadero InterBase là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và tất nhiên. Phần mềm trước mặt bạn thực sự là một cơ sở dữ liệu tuân thủ SQL. Hỗ trợ và tuân thủ Unicode với tất cả các tiêu chuẩn thế giới làm cho sản phẩm này trở thành một phần mềm mạnh mẽ. Với sản phẩm này, bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu của mình một cách lý tưởng. Phần mềm này có thể tăng đáng kể tốc độ và hiệu quả quản lý dữ liệu và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu của bạn.

test-InterBase_AquaDataStudio_Overview.jpg

Phần mềm Embarcadero InterBase cũng là một trong những cơ sở dữ liệu gốc nhanh nhất. Phần mềm này có khả năng chạy ít hơn các phần mềm cơ sở dữ liệu khác. Vì vậy, người dùng có thể hành động nhanh hơn trong việc sử dụng sản phẩm này. Một ưu điểm khác của phần mềm trước bạn là tính bảo mật cao. Các cuộc tấn công mạng vào cơ sở dữ liệu có thể khiến bạn mất thông tin. Phần mềm này với mã hóa thông minh có thể giúp trí tưởng tượng của bạn dễ dàng đến không ngờ.

Các tính năng khác của phần mềm này bao gồm tính năng thông báo cảnh báo. Chúng bao gồm các thông báo cảnh báo cho các sự kiện như chỉnh sửa, xóa, đăng nhập và đăng xuất, v.v. Phần mềm cũng khá linh hoạt và tùy biến. Với tùy chỉnh, bạn có thể giữ và chuyển đổi dữ liệu của mình dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các tính năng của Embarcadero InterBase
  • Cơ sở dữ liệu rất mạnh để quản lý, chỉnh sửa và bảo trì
  • Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn SQL và hỗ trợ Unicode
  • Tận dụng khả năng thông báo cảnh báo tại các sự kiện khác nhau như Lỗi
  • Có sẵn trên nhiều nền tảng, chẳng hạn như Android và iOS
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như PHP, Delphi, .NET và hơn thế nữa
  • Khả năng lưu trữ dữ liệu của bạn theo loại tùy chỉnh
  • Bảo mật cao chống lại tất cả các loại tấn công và vi rút
Download Embarcadero InterBase 2020 v14.1.0.319 (x86/x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:


Top