quản lý cơ sở dữ liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

quản lý cơ sở dữ liệu

 1. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Database Workbench Pro v5.6.8.325 Full - Phát triển cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu Workbench cung cấp một môi trường phát triển duy nhất để phát triển với nhiều công cụ cơ sở dữ liệu. Với chức năng cụ thể của công cụ cơ sở dữ liệu, các công cụ mạnh mẽ và giao diện người dùng nhất quán, rõ ràng và trực quan, Database Workbench sẽ tăng năng suất của bạn ngay từ...
 2. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Valentina Studio Pro v11.2.4 (x86/x64) Full - Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu

  Valentina Studio Pro là cách tốt nhất để chuyển đổi dữ liệu của bạn thành thông tin có ý nghĩa; tạo, quản trị, truy vấn và khám phá cơ sở dữ liệu MySQL, Postgre MariaDB, MS SQL Server và SQLite. Các tính năng chính của Valentina Studio Pro Trình thiết kế báo cáo: – Công cụ bố trí thiết kế...
 3. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ DBeaver Enterprise v7.0.0 Full - Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tổng hợp

  DBeaver là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD. Đặc biệt nó cực nhẹ và nhanh. DBeaver Enterprise hỗ trợ các loại rdbms (cơ sở dữ liệu quan hệ) và nosql (không quan hệ) như...
 4. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Embarcadero InterBase 2020 v14.1.0.319 (x86/x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ

  Embarcadero InterBase là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và tất nhiên. Phần mềm trước mặt bạn thực sự là một cơ sở dữ liệu tuân thủ SQL. Hỗ trợ và tuân thủ Unicode với tất cả các tiêu chuẩn thế giới làm cho sản phẩm này trở thành một phần mềm mạnh mẽ. Với sản phẩm này, bạn có thể quản...
 5. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ SQLyog Pro/Enterprise/Ultimate v13.1.1 (x86/x64) Full - Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu tốt nhất

  SQLyog Ultimate – Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ nhất, công cụ gọn nhẹ và rất nhanh để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. SQLyog là một công cụ quản lý và quản trị databse dễ sử dụng cho MySQL và MariaDB, kết hợp các tính năng của phpMyAdmin, MySQL Administrator, các công cụ MySQL GUI...
 6. phj4nhpr09xx

  PM Hệ thống DbSchema v8.x.x Full - Quản lý cơ sở dữ liệu

  DbSchema là phần mềm quản lý trực quan cơ sở dữ liệu, so sánh và triển khai lược đồ trên nhiều cơ sở dữ liệu, tạo dữ liệu ngẫu nhiên, tạo tài liệu PDF / HTML5 tương tác, khám phá dữ liệu từ nhiều bảng bằng chuột, chỉnh sửa và thực thi SQL, tạo biểu mẫu và báo cáo. DbSchemađược xây dựng cho các...
 7. phj4nhpr09xx

  Phần mềm khác SAP PowerDesigner v16.6.6.5721 SP06 (x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu

  PowerDesigner là một công cụ kiến trúc và thiết kế có thể hình dung, quản lý tác động của những thay đổi cho hệ thống của bạn trước khi nó xảy ra, để bạn có thể phản ứng lại những thay đổi một cách tự tin. PowerDesigner là một công cụ mô hình hóa chuyên nghiệp và công cụ quản lý siêu dữ liệu có...
 8. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Navicat Data Modeler 3.2.15 (x86/x64) Full - Thiết kế cơ sở dữ liệu

  Navicat Data Modeler là công cụ thiết kế và quản lý các cơ sở dữ liệu, giúp người dùng xây dựng các mô hình cơ sở dữ liệu để tạo ra các cơ sở dữ liệu phục vụ cho công việc như thiết kế web, tạo các trang web nào đó, phần mềm hỗ trợ làm việc với các cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle, SQL Server...
 9. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ SQLite Expert Pro v5.3.4.463 (x86/x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu

  SQLite Expert Professional là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tiên tiến cho phép bạn dễ dàng xem, chỉnh sửa và quản lý gần như tất cả các khía cạnh của cơ sở dữ liệu. Chương trình có giao diện trực quan và thân thiện, cho phép bạn quản trị cơ sở dữ liệu SQL của bạn trong khả năng hiển thị tốt...
 10. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Navicat for MariaDB v12.1.21 (x86/x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu MariaDB

  Navicat for MariaDB cung cấp môi trường bản địa cho việc quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu MariaDB. Kết nối với máy chủ MariaDB địa phương / từ xa và tương thích với Amazon RDS. Navicat cho MariaDB hỗ trợ hầu hết các tính năng bổ sung như công cụ lưu trữ mới, microseconds, các cột ảo và hơn...
 11. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Navicat for PostgreSQL v12.1.21 (x86/x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL

  Navicat for PostgreSQL là một ứng dụng hữu ích và đáng tin cậy cho phép bạn dễ dàng quản lý và sắp xếp các bảng PostgreSQL của bạn, chèn các truy vấn SQL, xem các mối quan hệ giữa các bảng và nhiều hơn nữa. Dễ dàng cài đặt và giao diện trực quan làm cho nó trở thành một công cụ không thể...
 12. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Navicat for SQL Server v12.1.21 (x86/x64) Full - Tạo, quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server

  Navicat for SQL Server là phần mềm được hỗ trợ người dùng làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server một cách dễ dàng, giúp người dùng có thể chỉnh sửa và kết nối cơ sở dữ liệu thông qua ODBC một cách nhanh chóng. Hơn thế nữa bạn có thể nén cơ sở dữ liệu và mã hóa chúng một cách nhanh chóng mà không...
 13. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Navicat Essentials Premium v16.1.15 (x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu SQL

  Navicat Premium Essentials là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu SQL với khả năng tạo ra cơ sở dữ liệu cho người dùng, quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu bên cạnh đó phần mềm đi kèm với các công cụ giúp chuyển đổi dữ liệu từ các định dạng văn bản đơn giản như CSV, TXT, XML hoặc xuất khẩu cơ sở dữ...
 14. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Aqua Data Studio v19.0.2.5 (x86/x64) Full - Quản lý, phân tích cơ sở dữ liệu

  Aqua Data Studio là một ứng dụng rất hữu ích cho các nhà phát triển, quản lý và phân tích cơ sở dữ liệu. Không có vấn đề gì nếu cơ sở dữ liệu là mục tiêu của SQL, NOSQL, Oracle và .... Chương trình cung cấp các công cụ mà cả ba nhóm được đề cập có thể sử dụng để tăng năng suất và tăng tốc công...
 15. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Richardson RazorSQL v10.3 (x64) Full - Quản trị cơ sở dữ liệu

  Richardson RazorSQL là một công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu, trình soạn thảo SQL và trình điều hướng cơ sở dữ liệu. RazorSQL bao gồm các công cụ trực quan để tạo, chỉnh sửa, mô tả, thay đổi, thả và xem bảng, công cụ nhập và xuất dữ liệu, một trình duyệt cơ sở dữ liệu để xem các đối tượng và cấu...
Top