cơ sở dữ liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

cơ sở dữ liệu

 1. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ FlowHeater v4.1.8 Full - Chuyển đổi cơ sở dữ liệu

  FlowHeater giúp bạn nhập, xuất chuyển đổi các dữ liệu MS Access, MS Excel, MS SQL Server, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle, OleDB và các nguồn dữ liệu ODBC cũng như các định dạng văn bản (CSV, TXT, ASC, ASCII, Flat File. ..) một cách đơn giản. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ không giới hạn các...
 2. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ DBeaver Enterprise v7.0.0 Full - Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tổng hợp

  DBeaver là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD. Đặc biệt nó cực nhẹ và nhanh. DBeaver Enterprise hỗ trợ các loại rdbms (cơ sở dữ liệu quan hệ) và nosql (không quan hệ) như...
 3. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ SDF Viewer vX.X Full - Quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server

  SDF Viewer cho phép bạn tạo, xem và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu SQL Server Compact phiên bản 3.1 và 3.5. Đây là cách đơn giản để tạo, xem, chỉnh sửa, xuất dữ liệu trong Windows Mobile, Windows Phone hoặc cơ sở dữ liệu SQLCE Pocket PC. Một số tính năng chính: Hoạt động với cả hai cơ sở dữ liệu...
 4. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Embarcadero InterBase 2020 v14.1.0.319 (x86/x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ

  Embarcadero InterBase là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và tất nhiên. Phần mềm trước mặt bạn thực sự là một cơ sở dữ liệu tuân thủ SQL. Hỗ trợ và tuân thủ Unicode với tất cả các tiêu chuẩn thế giới làm cho sản phẩm này trở thành một phần mềm mạnh mẽ. Với sản phẩm này, bạn có thể quản...
 5. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ My Visual Database v6.5 Full - Xây dựng cơ sở dữ liệu

  My Visual DataBase là một giải pháp phần mềm toàn diện và đáng tin cậy với mục đích chính là giúp người dùng thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu và biên dịch chúng thành các ứng dụng khác nhau. Tiện ích đi kèm với giao diện thân thiện với người dùng từ đó bạn có thể thêm bao nhiêu cơ sở dữ liệu mà bạn...
 6. phj4nhpr09xx

  SQLBackupAndFTP Pro v12.7 Full - Sao lưu cơ sở dữ liệu

  SQLBackupAndFTP là phần mềm cung cấp các tiện ích đơn giản và đáng tin cậy phục vụ cho việc tạo ra các bản sao lưu cơ sở dữ liệu, để lưu trữ chúng trên một máy chủ FTP hoặc trên mạng internet, đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu của bạn không bị mất hoặc tránh các trướng hợp dữ liệu bị virus tấn...
 7. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ SQLyog Pro/Enterprise/Ultimate v13.1.1 (x86/x64) Full - Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu tốt nhất

  SQLyog Ultimate – Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ nhất, công cụ gọn nhẹ và rất nhanh để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. SQLyog là một công cụ quản lý và quản trị databse dễ sử dụng cho MySQL và MariaDB, kết hợp các tính năng của phpMyAdmin, MySQL Administrator, các công cụ MySQL GUI...
 8. phj4nhpr09xx

  PM Hệ thống DbSchema v8.x.x Full - Quản lý cơ sở dữ liệu

  DbSchema là phần mềm quản lý trực quan cơ sở dữ liệu, so sánh và triển khai lược đồ trên nhiều cơ sở dữ liệu, tạo dữ liệu ngẫu nhiên, tạo tài liệu PDF / HTML5 tương tác, khám phá dữ liệu từ nhiều bảng bằng chuột, chỉnh sửa và thực thi SQL, tạo biểu mẫu và báo cáo. DbSchemađược xây dựng cho các...
 9. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ TablePlus v1.0 Build 122 Full - Quản lý cơ sở dữ liệu

  TablePlus là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và hiệu quả. Trên thực tế, việc quản lý và tổ chức cơ sở dữ liệu với phần mềm này cực kỳ dễ dàng. Nhờ các tính năng mạnh mẽ và thiết kế đơn giản, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đã trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn. Lợi ích của việc sử dụng...
 10. phj4nhpr09xx

  Phần mềm khác SAP PowerDesigner v16.6.6.5721 SP06 (x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu

  PowerDesigner là một công cụ kiến trúc và thiết kế có thể hình dung, quản lý tác động của những thay đổi cho hệ thống của bạn trước khi nó xảy ra, để bạn có thể phản ứng lại những thay đổi một cách tự tin. PowerDesigner là một công cụ mô hình hóa chuyên nghiệp và công cụ quản lý siêu dữ liệu có...
 11. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Navicat Data Modeler 3.2.15 (x86/x64) Full - Thiết kế cơ sở dữ liệu

  Navicat Data Modeler là công cụ thiết kế và quản lý các cơ sở dữ liệu, giúp người dùng xây dựng các mô hình cơ sở dữ liệu để tạo ra các cơ sở dữ liệu phục vụ cho công việc như thiết kế web, tạo các trang web nào đó, phần mềm hỗ trợ làm việc với các cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle, SQL Server...
 12. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ SQL Assistant Enterprise Edition v10.1.278 Full - Hỗ trợ lập trình cơ sở dữ liệu mạnh mẽ

  SQL Assistant là một công cụ mạnh mẽ không thể thiếu cho các lập trình viên. Công cụ này có thể tích hợp dễ dàng với các hệ quản trị cớ ở dữ liệu phổ biến như Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL, Sybase ASE and SQL Anywhere. Ứng dụng SQL Assistant có thể sử dụng với cả...
 13. phj4nhpr09xx

  PM Hệ thống FileMaker Pro Advanced v18.0.3.317 (x86/x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu

  FileMaker Pro Advanced là phần mềm thông qua mạng internet dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu, danh bạ, dự án và dữ liệu kiểm kê và tạo báo cáo. FileMaker Pro sẽ giúp người dùng xây dựng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh và thiết kế chúng để phù hợp với hoạt động và hồ sơ kinh doanh của họ. Hơn một triệu người...
 14. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Navicat for PostgreSQL v12.1.21 (x86/x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL

  Navicat for PostgreSQL là một ứng dụng hữu ích và đáng tin cậy cho phép bạn dễ dàng quản lý và sắp xếp các bảng PostgreSQL của bạn, chèn các truy vấn SQL, xem các mối quan hệ giữa các bảng và nhiều hơn nữa. Dễ dàng cài đặt và giao diện trực quan làm cho nó trở thành một công cụ không thể...
 15. phj4nhpr09xx

  Desktop & Văn phòng DBConvert Studio v1.8.2 Full - Đồng bộ và quản lý cơ sở dữ liệu

  DBConvert Studio là ứng dụng được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn di chuyển và đồng bộ dữ liệu qua các cơ sở dữ liệu, qua đó quản trị và quản lý dữ liệu hiệu quả hơn. DBConvert Studio chuyển đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu và dữ liệu giữa nhiều định dạng, cung cấp nhiều tùy chọn đồng bộ để cập nhật dữ liệu...
 16. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Full Convert Enterprise v19.03.1537 (x86/x64) Full - Chuyển đổi cơ sở dữ liệu

  Full Convert Enterprise là phần mềm chuyển đổi cơ sở dữ liệu. Full Convert Enterprise tạo tất cả các bảng, sao chép tất cả dữ liệu của bạn. Full Convert Enterprise có các tính năng tùy chỉnh và ánh xạ mạnh mẽ theo ý của bạn, dữ liệu của bạn sẽ được di chuyển ra khỏi hộp mà không cần tùy chỉnh...
 17. phj4nhpr09xx

  Chia sẻ Navicat Essentials Premium v16.1.15 (x64) Full - Quản lý cơ sở dữ liệu SQL

  Navicat Premium Essentials là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu SQL với khả năng tạo ra cơ sở dữ liệu cho người dùng, quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu bên cạnh đó phần mềm đi kèm với các công cụ giúp chuyển đổi dữ liệu từ các định dạng văn bản đơn giản như CSV, TXT, XML hoặc xuất khẩu cơ sở dữ...
Top