Hỏi/ Thắc mắc - Đóng gói cài đặt kèm database trên Visual Studio 2015 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Đóng gói cài đặt kèm database trên Visual Studio 2015

zsaghdfuru

Búa Gỗ
Chào các bác.
Em có 1 source bằng C# Winform có kèm database nhưng giờ không biết đóng gói như thế nào. Các bác có thể hướng dẫn em được không ạ. Cảm ơn các bác.

Hồi trước có nhớ đóng bằng InstallShield nhưng giờ mò không ra :( 2 năm không đụng quên sạch rồi -_-
 

Cloud

Administrator
Đóng gói phần mềm + Database

Sau khi viết xong phần mềm, để đóng gói thành file cài đặt gvà chạy được trên máy không cài SQL Server cần làm như sau:

1. Right click vào Solution của bạn > Add > New Project...

2. Trong cửa sổ New Project > Orther Project Types > Setup Project > Đặt tên > chỉ đường dẫn lưu file setup của bạn > OK.

3. Sau khi tạo xong Setup Project trong Solution Explorer của bạn sẽ có xuất hiện Project bạn vừa tạo. Right Click vào Project đó > Add > Project Output.

4. Trong cửa sổ Project Output chọn Primary output > OK.

5. Right click vào Project Setup vừa tạo > Properties > Prerequisites > Check vào .NET Framework, SQLEXPRESS 2005 > Check vào radio button ở giữa (download .... my applications) > OK.

6. Để tạo shortcut ngoài desktop bạn vào Application Folder > Right click vào file Primary output ... > Chọn Creat shortcut .... > Đổi tên shortcut theo ý bạn.
- Bạn tìm một file *.ico rồi add vào application folder bằng cách right lick vào folder application folder > Add > Files...> chỉ đường dẫn tới file icon của bạn.
- Sau đó right click vào shortcut vừa tạo chọn properties > trong properties tìm đến dòng icon > Browser > Application folder > chọn file icon vừa add > OK.
- Kéo shortcut vừa tạo thả vào folder user's desktop

7. Add thêm file SQL của bạn gồm 2 file là *.mdf và *.ldf vào application folder.

8. Tạo câu lệnh attach file *.mdf của bạn vào SQLEXPRESS 2005:
datasource=.\SQLEXPRESS;attachdbfilename=c:\Progra m Files\tên project setup của bạn\tên file mdf;Integrated Security=true;user instanced=true;connect timeout=30;
- vd: datasource=.\SQLEXPRESS;attachdbfilename=c:\Progra m Files\Setup1\QLST.mdf;Integrated Security=true;user instanced=true;connect timeout=30;
đường dẫn này chỉ hoạt động được khi bạn cài chương trình của bạn vào máy cài win xp.
nếu là win vista hay win 7 bạn phải thêm một chút là:
- vd: Server=.\SQLExpress;AttachDbFilename=|DataDirector y|mydbfile.mdf; Database=dbname;Trusted_Connection=Yes;

9. Right click vào project output > Build...

10. Cài đặt và chạy thôi:
Trong quá trình cài đặt chương trình sẽ tự kiểm tra xem máy đã có .NET Framework và SQLEXPRESS 2005 chưa. nếu chưa có sẽ tiến hành cài đặt, sau đó mới cài chương trình của bạn viết, nếu có rồi thì chỉ cài chương trình của bạn viết thôi.

-Nếu database của bạn là access thì càng đơn giản hơn:
chỉ cần add file access đó vào application folder là xong.

Chúc bạn thành công !
 

zsaghdfuru

Búa Gỗ
Đóng gói phần mềm + Database


2. Trong cửa sổ New Project > Orther Project Types > Setup Project > Đặt tên > chỉ đường dẫn lưu file setup của bạn > OK.

Đây Cloud ơi. Đoạn này mình không tìm thấy Setup Project
mình sử dụng visual studio 2015 community
 

zsaghdfuru

Búa Gỗ
Để tối mình up nha. Giờ ra ngoài không cầm theo lap.
 

ntcbinh16

Gà con
Bạn ơi chỗ bước 8 là sao vậy mình không rõ lắm. Bạn có thể hướng dẫn giúp mình không?
Cảm ơn bạn!
 


Bài Viết Mới

Top