Chia sẻ - DBeaver Enterprise v7.0.0 Full - Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tổng hợp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ DBeaver Enterprise v7.0.0 Full - Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tổng hợp

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
DBeaver là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD. Đặc biệt nó cực nhẹ và nhanh.

test-dbeaver.png

DBeaver Enterprise hỗ trợ các loại rdbms (cơ sở dữ liệu quan hệ) và nosql (không quan hệ) như Oracle, MySQL, IBM DB2, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Java DB, …

DBeaver Community chỉ hỗ trợ rdbms (cơ sở dữ liệu quan hệ).


DBeaver là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD. Nó có các tính năng như chạy các câu lệnh SQL, SQL script, tự động hoàn thành câu lệnh SQL khi soạn thảo và tạo biểu đồ E-R của cở sở dữ liệu. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ BLOB và CLOB cho phép xem các đối tượng như thế trong cửa sổ resultset.

Ngoài ra, có thể DBeaver xử lý nguồn dữ liệu bên ngoài cho dù họ có một trình điều khiển JDBC hay không, các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như ERD, và một bộ sưu tập các plugins cho các máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL và Oracle.

Một số tính năng của DBeaver:
  • Chạy các câu lệnh SQL, SQL script
  • Hỗ trợ hầu hết loại rdbms (cơ sở dữ liệu quan hệ) và nosql (không quan hệ) như Oracle, MySQL, IBM DB2, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Java DB, … nhưng dung lượng phần mềm chỉ chiếm khoảng 30mb
  • Tô màu cú pháp cho câu lệnh SQL, tự động đổi màu tùy theo cơ sở dữ liệu đang làm việc
  • Hỗ trợ tự động hoàn thành câu lệnh SQL khi soạn thảo
  • Tập trung vào việc quản lí bộ nhớ, rất ít tốn RAM
  • Các thao tác cơ sở dữ liệu được được thực hiện ở chế độ non-blocking, nếu bạn thực hiện thao tác mà remote database không phản hồi trong một lúc lâu thì vẫn không làm treo DBeaver.
  • Dễ dàng tạo biểu đồ E-R của cở sở dữ liệu
  • Hỗ trợ đặc biệt cho BLOB và CLOB, bạn có thể dễ dàng xem các đối tượng như thế trong cửa sổ resultset. Nếu một số cột của cơ sở dữ liệu chứa hình ảnh ở định dạn CLOB, bạn có thể xem chúng bằng DBeaver.
Download DBeaver Enterprise v7.0.0 Full - Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tổng hợp

Link trang chủ:


Download links:

Mã:
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-installer.pkg
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-linux.gtk.x86.tar.gz
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-linux.gtk.x86_64.tar.gz
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-macos.dmg
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-macosx.cocoa.x86_64.tar.gz
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-stable.i386.rpm
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-stable.x86_64.rpm
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-win32.win32.x86.zip
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-win32.win32.x86_64.zip
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-x86-setup.exe
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee-7.0.0-x86_64-setup.exe
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee_7.0.0_amd64.deb
https://dbeaver.com/files/7.0.0/dbeaver-ee_7.0.0_i386.deb

Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cho mình xin cái link :rolleyes:

Link được mã hóa dưới dạng mã số bạn làm theo hướng dẫn topic bên dưới để chuyển đổi lại nhé:
 


Bài Viết Mới

Top