Thảo luận - Windows 10 EnterpriseS, G (Non-Official) Project | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Windows 10 EnterpriseS, G (Non-Official) Project

dungltcd

Lạt Ma
Những bản Windows 10 được xây dựng theo cấu trúc chuẩn của bản LTSC 2019, 2021
Các gói Feature packages đều được lấy từ server của MS (http://tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com), sau đó dùng DISM để build.

A. Important Notes
Mã:
1. Các thành phần và cấu trúc của bản Win giống hệt LTSC 1809 chỉ khác Version
2. Kích hoạt bằng key MAK, OEM, KMS giống như của LTSC 1809, hoặc có thể dùng HWID hoặc KMS38.
3. Những máy đã có digital bản LTSC 1809 sẽ auto có Digital bản này.
4. Windows Update.
- LCU Updates= Offline customized LCU
- Features Updates= No
- Defender = Yes
- .NET FX= Yes
-Drivers Update= Yes

B. Windows 10 EnterpriseS with Store, version 1909(19H2), Build 18363.2274

1.png


2.png


Mã:
18363.2274.19h2_release_enterprise_ltsc_x64_en-us.iso
4.18 GB
E2199887D7B2F4A9374D8CB6B0952EBF5053C788 (sha1)"Bookmark" Topic Windows 10 EnterpriseS, G (Non-Official) Project
(những nội dung chính của topic, cũng như những ISO khác đã được bác @dinhchungcm tóm tắt, tổng hợp lại tại đây)
Thanks bác @dinhchungcm !


Tổng hợp link tải các bản Win (do bạn @moitinhdaukiss upload)
Đang cập nhật
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

dungltcd

Lạt Ma
Hi Pro! Cuối cùng là bản này bào chế từ LTSC 1809 phải không, có lỗi gì ko nhỉ?.
No, bản này là 1909 enterpriseS được build theo cấu trúc chuẩn của LTSC 17763.1 từ các gói uup, không chỉnh sửa, không bào chế, không tối ưu hóa, mọi setting đều là mặc định.
 

dungltcd

Lạt Ma
Tốc độ tải về tốt :D
Xem phần đính kèm 22298

Bản LTSC 17763 trên máy mình dạo này rất thích mất kích hoạt (đôi khi mở máy lên là bị Windows is not activated)
Xem phần đính kèm 22299

Phải mở cmd (Admin) chạy lệnh:
Mã:
cscript /nologo slmgr.vbs /dlv
Xem phần đính kèm 22300
Xem phần đính kèm 22301
bác vẫn dùng key oem đó ah ? Chuyển sang p39pb đi bác . :D

Cảm ơn cháu, bác mới cài xong trên máy cổ Legacy, cài với tools WinNTsetup. Tất cả đều tốt, có Digital License luôn. Có vài tấm hình xem cho vui:

2021-04-24-125346.png2021-04-24-125437.png
Thanks bác !
 

dungltcd

Lạt Ma
Có thể cho mình xin cấu trúc chuẩn của bản LTSC với.
Cấu Trúc của LTSC 17763.1

Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3" manifestVersion="1.0" copyright="Copyright (c) Microsoft Corporation. All Rights Reserved.">
 <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-EnterpriseSEdition" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
 <package identifier="Windows EnterpriseS Edition" releaseType="Product">
  <update name="Microsoft-Windows-Foundation-Package">
   <package contained="false" integrate="visible">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Foundation-Package" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-EditionSpecific-EnterpriseS-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-EditionSpecific-EnterpriseS-Package" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-Client-Desktop-Required-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Client-Desktop-Required-Package" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-Client-Desktop-Required-WOW64-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Client-Desktop-Required-WOW64-Package" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-Client-Features-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Client-Features-Package" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-Client-Features-WOW64-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Client-Features-WOW64-Package" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-EditionPack-Professional-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-EditionPack-Professional-Package" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-EditionPack-Professional-WOW64-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-EditionPack-Professional-WOW64-Package" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-Common-RegulatedPackages-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Common-RegulatedPackages-Package" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-Common-RegulatedPackages-WOW64-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Common-RegulatedPackages-WOW64-Package" version="10.0.17763.1" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
 </package>
</assembly>
 

dungltcd

Lạt Ma
còn đây là Cấu trúc của EnterpriseS 1909 18362.1500 (bản ở #1), sẽ hơi khác 1 chút xíu.

Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3" manifestVersion="1.0" copyright="Copyright (c) Microsoft Corporation. All Rights Reserved.">
 <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-EnterpriseSEdition" version="10.0.18362.1500" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
 <package identifier="Windows EnterpriseS Edition" releaseType="Product">
  <update name="Microsoft-Windows-Foundation-Package">
   <package contained="false" integrate="visible">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Foundation-Package" version="10.0.18362.1440" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-EditionSpecific-EnterpriseS-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-EditionSpecific-EnterpriseS-Package" version="10.0.18362.1500" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-Client-Desktop-Required-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Client-Desktop-Required-Package" version="10.0.18362.1500" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-Client-Desktop-Required-WOW64-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Client-Desktop-Required-WOW64-Package" version="10.0.18362.1500" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-Client-Features-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Client-Features-Package" version="10.0.18362.1500" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-Client-Features-WOW64-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-Client-Features-WOW64-Package" version="10.0.18362.1500" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-EditionPack-Professional-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-EditionPack-Professional-Package" version="10.0.18362.1500" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-EditionPack-Professional-WOW64-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-EditionPack-Professional-WOW64-Package" version="10.0.18362.1500" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-RegulatedPackages-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-RegulatedPackages-Package" version="10.0.18362.1500" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
  <update name="Microsoft-Windows-RegulatedPackages-WOW64-Package">
   <package contained="false" integrate="hidden">
    <assemblyIdentity name="Microsoft-Windows-RegulatedPackages-WOW64-Package" version="10.0.18362.1500" processorArchitecture="amd64" language="neutral" buildType="release" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
   </package>
  </update>
 </package>
</assembly>
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
No, bản này là 1909 enterpriseS được build theo cấu trúc chuẩn của LTSC 17763.1 từ các gói uup, không chỉnh sửa, không bào chế, không tối ưu hóa, mọi setting đều là mặc định.

Vừa cài xong, thử update và kết quả :(....
 

Attachments

 • Loi up.JPG
  Loi up.JPG
  81.9 KB · Lượt xem: 392


Bài Viết Mới

Top