Hỏi/ Thắc mắc - Đọc file flash dạng exe trên windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Đọc file flash dạng exe trên windows 10

NTT28

Búa Gỗ
Nhờ anh em trong nhóm giúp mình vấn đề này với. Mình có 1 số file flash.exe cũ phiên bản maccromedia flash player 6.0, nay mình mở lại trong windows 10 thì không chạy được, các file flash.exe phiên bản từ 8.0 trở lên thì lại chạy được. Bạn nào có biết cách giúp mình khắc phục vấn đề này với. Tks all!
 

NTT28

Búa Gỗ
tải cái này về chạy thử xem
Ko đc bạn ơi. Những file flash .swf thì chạy đc, còn flash .exe thì ko đc.
 

chuixoixa

Rìu Bạc
Nhờ anh em trong nhóm giúp mình vấn đề này với. Mình có 1 số file flash.exe cũ phiên bản maccromedia flash player 6.0, nay mình mở lại trong windows 10 thì không chạy được, các file flash.exe phiên bản từ 8.0 trở lên thì lại chạy được. Bạn nào có biết cách giúp mình khắc phục vấn đề này với. Tks all!
Bạn đã từng nghe tới swf-decompiler? Thằng này làm chắc phù hợp đó. Link bên dưới {lmao}
exe1.gif
 


Top