【Thủ thuật】Bật "GodMode" trên Windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

【Thủ thuật】Bật "GodMode" trên Windows 10

rimocchino

人生をシンプルにするのは心の平和を得る一番良い方法だ。
Chắc các bạn cũng đã nghe nói tới "GodMode" trên Windows 7

Trên Windows 10 thì các thiết đặt bị phân chia ra bên Settings và bên Control Panel,
điều này khiến việc tìm các thiết đặt khó khăn hơn Windows 7.

Và "GodMode" giúp việc tìm kiếm các thiết đặt trên Windows 10 trở lên dễ dàng hơn bằng việc tập trung tất cả các thiết đặt lại 1 nơi.

Để sử dụng "GodMode", bạn chỉ cần tạo 1 thư mục mới ở bất kì chỗ nào bạn muốn ( ví dụ ở trên Desktop )
Sau đó đặt tên folder như bên dưới ( copy / paste cho chính xác nhé ) :

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}


step-1.png

Sau khi hoàn thành :

step-2.png

Mở "GodMode" lên :

step-3.png


step-4.png

step-5.png


step-6.png


step-7.png


step-8.png


step-9.png


* Đây là hình ảnh các thiết đặt trong "GodMode" trên bản Windows 10 Home.
 
Sửa lần cuối:

rimocchino

人生をシンプルにするのは心の平和を得る一番良い方法だ。
Chỉ đơn giản là phím tắt tới mấy cái setting thôi mà? {confuse}
"GodMode" thì cũng không phải, nó chẳng phải là chế độ. Tốt nhất nên để title là "EZControlPanel" thì nghe được hơn {biggrin}

Gọi là lối tắt thì đúng hơn phím tắt nhỉ :D
Tên gọi "GodMode" thì mình giữ nguyên vì mình không phải là người tìm ra nó :D
 

rimocchino

人生をシンプルにするのは心の平和を得る一番良い方法だ。
Cái này có thể dùng từ menu chuột phải mà ko cần phải tạo lối tắt

Xem phần đính kèm 1886


Link tải Easy Context Menu v1.6 cho ai cần :
 
Sửa lần cuối:


Top