Hỏi/ Thắc mắc - đổi ngôn ngữ tiếng việt nhưng không việt hoá được toàn bộ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc đổi ngôn ngữ tiếng việt nhưng không việt hoá được toàn bộ

mình đã tải và thử nhiều bản iso từ iso gốc đến iso của bạn dinhchungcm . đều không được . trong khi mình đã chọn toàn bộ việt hoá . nhưng nó chỉ việt hoá 1 phần còn lại vẫn là tiếng anh mọi người giúp mình với
1.png

2.png

3.png

4.png
 

tiendatnlb

Rìu Chiến Bạc
Khi cài Windows, tôi chọn ngôn ngữ Tiếng Việt luôn (kể cả Keyboard) thì khi cài xong nó hoàn toàn tiếng Việt (tôi cài bằng .iso download trực tiếp từ Microsoft. Bạn có thể vào trang chủ của Microsoft thực hiện cài đặt gói Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Windows về cài xem sao nhé!
 
Sửa lần cuối:
Khi cài Windows, tôi chọn ngôn ngữ Tiếng Việt luôn (kể cả Keyboard) thì khi cài xong nó hoàn toàn tiếng Việt (tôi cài bằng .iso download trực tiếp từ Microsoft. Bạn có thể vào trang chủ của Microsoft thực hiện cài đặt gói Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Windows về cài xem sao nhé!
mình tải link gó từ microsoft khi cài chỉ chọn ngôn ngữ tiếng anh thôi bạn . mình cũng đã thực hiện gói ngôn ngữ nhưng vẫn bị vậy bạn ơi . ai gặp tình trạng này chỉ mình với . cảm ơn
 

me free

Búa Gỗ
mình đã tải và thử nhiều bản iso từ iso gốc đến iso của bạn dinhchungcm . đều không được . trong khi mình đã chọn toàn bộ việt hoá . nhưng nó chỉ việt hoá 1 phần còn lại vẫn là tiếng anh mọi người giúp mình với
Xem phần đính kèm 46838
Xem phần đính kèm 46839
Xem phần đính kèm 46840
Xem phần đính kèm 46841
Cái này theo tui thì nó do phiên bản của win...trước tui cũng cài tiếng việt nhưng nó cũng bị y như bạn zậy...nhưng 1 thời gian sau thì nó lại có full tiếng việt...rồi cập nhật windows một cái là phần setting lại thành tiếng anh {big_smile}
 


Top