Chia sẻ - TablePlus v1.0 Build 122 Full - Quản lý cơ sở dữ liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ TablePlus v1.0 Build 122 Full - Quản lý cơ sở dữ liệu

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
TablePlus là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và hiệu quả. Trên thực tế, việc quản lý và tổ chức cơ sở dữ liệu với phần mềm này cực kỳ dễ dàng. Nhờ các tính năng mạnh mẽ và thiết kế đơn giản, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đã trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn. Lợi ích của việc sử dụng chương trình này là nhiều tùy chọn khác nhau để giữ an toàn cho cơ sở dữ liệu của bạn. Chúng bao gồm xác thực nhiều bước, libssh gốc và TLS để mã hóa kết nối của bạn

test-tableplus.png

Giao diện và giao diện của phần mềm TablePlus hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của chương trình này tùy thuộc vào nhu cầu và thị hiếu của bạn. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hàng dữ liệu, cấu trúc bảng hoặc kết quả truy vấn trực tiếp với phần mềm này. Mặt khác, với các bộ lọc nâng cao của sản phẩm này, bạn có thể dễ dàng truy cập dữ liệu của mình. Với chương trình này, bạn sẽ có quyền kiểm soát rất thuận tiện và trực tiếp đối với cơ sở dữ liệu mong muốn của bạn.

Ưu điểm cơ bản nhất của phần mềm này là sự hỗ trợ của các cơ sở dữ liệu khác nhau. Hỗ trợ cho tất cả các cơ sở dữ liệu tên quen thuộc như MySQL, PostgreSQL, SQLite, vv giúp bạn dễ dàng sử dụng chương trình này.

Các tính năng của TablePlus
  • Tận hưởng giao diện người dùng rất tùy biến
  • Hiệu suất rất tốt trong việc quản lý và tổ chức cơ sở dữ liệu
  • Khối lượng chiếm dụng rất thấp và tốc độ cao khi sử dụng phần mềm này
  • Nhanh chóng tìm dữ liệu bằng các bộ lọc tìm kiếm nâng cao
  • Đạt được các bước bảo mật cao nhất để bảo mật cơ sở dữ liệu
  • Hỗ trợ tất cả các cơ sở dữ liệu như MySQL và PostgreSQL
  • Khả năng sử dụng phím tắt thay vì nhấp
Download TablePlus v1.0 Build 122 Full - Quản lý cơ sở dữ liệu

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top