Chia sẻ - SQL Delta for SQL Server v6.6.4.2240 Full - So sánh và đồng bộ Schema SQL Server | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ SQL Delta for SQL Server v6.6.4.2240 Full - So sánh và đồng bộ Schema SQL Server

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
SQL Delta for SQL Server là một chương trình độc lập hỗ trợ bạn so sánh và đồng bộ hóa Schema và dữ liệu cho cơ sở dữ liệu SQL Server. Các tùy chọn so sánh mới như bỏ qua chi tiết khóa mã hóa hoặc varchar / nvarchar. Chế độ xem lược đồ có một tính năng mới để loại bỏ và tạo các đăng ký sao chép để cho phép thay đổi cơ sở dữ liệu được xuất bản. SQL Delta for SQL Server mỗi quy trình được chạy trong các luồng riêng biệt, bạn có thể xem xét hoặc thậm chí chạy tập lệnh cập nhật trong khi chờ các quy trình so sánh khác hoàn tất.

test-SQL-Delta-for-SQL-Server.jpg

Các tính năng của SQL Delta for SQL Server
  • Đã thêm hỗ trợ cho SQL Server 2019 và hỗ trợ cho các thay đổi SQL Azure đang diễn ra
  • Cải thiện phân tích phụ thuộc khi tạo tập lệnh.
  • Cải thiện xử lý các loại dữ liệu mới.
  • So sánh lược đồ hiển thị biểu tượng mới khi bảng phải được xây dựng lại hoặc có các cột được ánh xạ tự động
  • Cảnh báo khác biệt mới cho so sánh lược đồ của bảng tạm thời
  • Tải mới hàng loạt các dự án SQL Delta hiện tại
  • Các tùy chọn so sánh mới như bỏ qua chi tiết khóa mã hóa hoặc chế độ xem lược đồ varchar / nvarchar tính năng mới để loại bỏ và tạo các đăng ký sao chép để cho phép thay đổi cơ sở dữ liệu đã xuất bản
Download SQL Delta for SQL Server v6.6.4.2240 Full - So sánh và đồng bộ Schema SQL Server

Link trang chủ:

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

nguyenvanaaa

Gà con
tks
 


Top