Chia sẻ - Richardson RazorSQL v10.3 (x64) Full - Quản trị cơ sở dữ liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
test-razorsql.png


Richardson RazorSQL là một công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu, trình soạn thảo SQL và trình điều hướng cơ sở dữ liệu. RazorSQL bao gồm các công cụ trực quan để tạo, chỉnh sửa, mô tả, thay đổi, thả và xem bảng, công cụ nhập và xuất dữ liệu, một trình duyệt cơ sở dữ liệu để xem các đối tượng và cấu trúc cơ sở dữ liệu và một trình soạn thảo lập trình mạnh mẽ với sự hỗ trợ cho SQL, PL / SQL, TransactSQL, SQL PL, Java, XML và nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

test-razorsql-1.png


Các tính năng của Richardson RazorSQL
 • Hỗ trợ tích hợp cho DB2, Derby / JavaDB, Firebird, FrontBase, HSQLDB, Informix, MySQL, OpenBase, Oracle, PostgreQuery, SQLite, SQL Server, Sybase Adaptive Server Enterprise và Sybase SQL.
 • Kết nối MySQL, PostgreSQL và MS SQL Server PHP để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL và SQL Server qua PHP.
 • Kết nối MS SQL Server ASP để kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua ASP.
 • Tạo, thay đổi và thả bảng và chế độ xem
 • Chỉnh sửa công cụ hàm, gói và kích hoạt được lưu trữ
 • Mô tả các bảng dữ liệu.
 • Tạo Công cụ DDL
 • Xem nội dung của Thủ tục lưu trữ, Hàm, Gói và Kích hoạt
 • Trình lập lịch truy vấn SQL
 • Công cụ so sánh tệp
 • Cú pháp tô sáng cho SQL, PL / SQL, TransactSQL, SQL PL, Batch, C, COBOL, CSS, C ++, C #, Java
 • Hoàn thành tự động cho các bảng và cột
 • Hỗ trợ các truy vấn được tham số hóa
 • Và còn rất nhiều tính năng khác.
test-razorsql-2.png


Download Richardson RazorSQL Full - Quản trị cơ sở dữ liệu

Link trang chủ:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản 9.4.0 ngày 26/4/2021!
 


Top