Hỏi/ Thắc mắc - Lỗi treo Devices and Printer khi sử dụng Windows 10 Enterprise (LTSC) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Lỗi treo Devices and Printer khi sử dụng Windows 10 Enterprise (LTSC)

Một số máy tính cài win 10 LTCS bị treo khi bấm vào Devices and Printer, theo hướng dẫn trên internet thì do lỗi Bluetooth và mở Bluetooth Support Service thì được. Nhưng vẫn bị lại liên tục, mọi người có biết xử lý làm sao khác không.
Link hướng dẫn và lỗi ban đầu:
 

Long Sao

Rìu Sắt Đôi
Một số máy tính cài win 10 LTCS bị treo khi bấm vào Devices and Printer, theo hướng dẫn trên internet thì do lỗi Bluetooth và mở Bluetooth Support Service thì được. Nhưng vẫn bị lại liên tục, mọi người có biết xử lý làm sao khác không.
Link hướng dẫn và lỗi ban đầu:

Cái này có 2 vấn đề. Một là thường được cho là xung đột đờ rai vờ. hoặc cái vấn đề loadding của phần cứng Bluetooth bị lỗi. Xử lý hết 2 vấn đề là có thể giải quyết triệt để.
 

thuuong1309

Rìu Sắt
bạn thử làm theo cách của mình thử xem sao , mở chức năng services (run as administrator) tìm vào mục Print Spooler restarts nó lại và thử lại xem sao
 


Top