Hỏi/ Thắc mắc - Đây là bản cập nhật gì các bác? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Đây là bản cập nhật gì các bác?

ft onizuka

Búa Gỗ
Em đang up mà đọc tên thấy lạ quá, nhỡ nhấn check giờ nó lòi ra bản này, google thì ngay cả trên catalog của microsoft lẫn các diễn đàn khác đều bị xóa, wtf???
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems (KB4577069)
 

Adolf Linh Le

Búa Gỗ


Top