Hướng dẫn thiết lập mạng Wi-fi ưu tiên trong Windows để luôn có kết nối ổn định nhất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn thiết lập mạng Wi-fi ưu tiên trong Windows để luôn có kết nối ổn định nhất

pnmr560

Búa Gỗ Đôi
Khi chúng ta mở máy tính thì nó sẽ tự động kết nối với một mạng không dây trong số các mạng đang hoạt động. Quá trình lựa chọn kết nối tới mạng nào được Windows thực hiện bằng cách gán thứ tự ưu tiên cho mạng đó. Trong thực tế có những trường hợp sóng Wi-fi của mạng có thứ tự ưu tiên cao lại “yếu” hơn mạng có thứ tự ưu tiên thấp hơn nhưng Windows không đủ thông minh để nhận ra điều này. Nó vẫn sẽ kết nối vào mạng ưu tiên và do đó làm ảnh hưởng đến tốc độ internet.
Snap9.jpg

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập thứ tự ưu tiên cho mạng Wi-fi để sóng sánh lúc nào cũng “căng đét”:

1. Các bạn mở cửa sổ lệnh nâng cao CMD hoặc PowerShell với tài khoản Admin và gõ (copy/paste) vào dòng lệnh sau:


Snap6.jpg


Lệnh này sẽ hiển thị tất cả các kết nối được liên kết với máy tính của bạn.

2. Các kết nối này xuất hiện theo thứ tự ưu tiên. Chúng ta muốn thay đổi thứ tự này thì nhập lệnh sau đây:Snap7.jpg


Lưu ý:

3. Bây giờ bạn có thể mở Networks và sẽ thấy rằng kết nối được thiết lập quyền ưu tiên đã lên vị trí đầu tiên.
Snap8.jpgChúc các bạn thành công!
 

haxoma

Rìu Vàng Đôi
nếu làm vậy không ổn lắm. bắt wifi phụ thuộc bắt sóng mạnh hay yếu nữa. nếu độ ưu tiên Asus là sóng yếu thì toang ngay. để mặc định đi thông thường nó sẽ chọn sóng wifi lần cuối cùng đã bắt nếu tiếp xúc tên sóng.
 

hitaru02

Rìu Sắt Đôi
Thường thì wf mình chọn đã là cái mạnh nhất rồi, lần sau nó sẽ tự động kết nối lại cái đó, nếu không quét ra mới nhận cái khác
 

p950q

Gà con
Win nó tự nhận ra cái mạnh nhất rồi thớt. mình vừa thử thì nó báo mình đụt luôn:
Priority order for profile "QLVHMB_5G" is not changed for "Wi-Fi".
 

pnmr560

Búa Gỗ Đôi
Win nó tự nhận ra cái mạnh nhất rồi thớt. mình vừa thử thì nó báo mình đụt luôn:
Priority order for profile "QLVHMB_5G" is not changed for "Wi-Fi".
Có những lúc nó không tự nhận thì mới phải làm vậy á bạn
 


Top