wi-fi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

wi-fi

  1. Cloud

    10 cách tăng tốc và bảo vệ Wi-Fi nhà bạn

    Nâng cấp phần mềm router, thay đổi kênh, kiểm tra router, thay đổi mật khẩu là những mẹo hay ta có thể dùng để tăng tốc và bảo vệ WiFi nhà mình. Nâng cấp firmware router: Nhà sản xuất thường không cập nhật firmware cho các router trên thị trường. Tuy nhiên, người dùng có thể tải thủ công trên...
Top