Chia sẻ - Aqua Data Studio v19.0.2.5 (x86/x64) Full - Quản lý, phân tích cơ sở dữ liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Aqua Data Studio v19.0.2.5 (x86/x64) Full - Quản lý, phân tích cơ sở dữ liệu

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Aqua Data Studio là một ứng dụng rất hữu ích cho các nhà phát triển, quản lý và phân tích cơ sở dữ liệu. Không có vấn đề gì nếu cơ sở dữ liệu là mục tiêu của SQL, NOSQL, Oracle và .... Chương trình cung cấp các công cụ mà cả ba nhóm được đề cập có thể sử dụng để tăng năng suất và tăng tốc công việc của họ. Bạn có thể phân tích dữ liệu trong một môi trường đồ họa tích hợp. Nhận một hàng đợi Viết kịch bản, chỉnh sửa và chạy nhiều cơ sở dữ liệu cùng một lúc. Chương trình Aqua Data Studio này có thể cho bạn thấy cấu trúc của cơ sở dữ liệu bằng đồ họa, giúp dễ hiểu các cơ sở dữ liệu lớn hơn. Một trong những điểm mạnh của chương trình này là khả năng chạy một tác vụ đồng thời trên nhiều công cụ cơ sở dữ liệu. Ví dụ: bạn xác định một tác vụ chạy đồng thời trên cơ sở dữ liệu cục bộ như sybase, nhiều cơ sở dữ liệu từ xa dựa trên Oracle hoặc cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây. Không sử dụng Aqua Data Studio, bạn cần truy cập từng cơ sở dữ liệu này để biết các công cụ cụ thể sẽ làm giảm đáng kể năng suất của bạn.

1ef7068343bfdfb08.png


Các tính năng của Aqua Data Studio
 • IDE toàn diện với nhiều khả năng
 • Chạy các loại truy vấn SQL trên bất kỳ cơ sở dữ liệu nào
 • Tạo truy vấn dưới dạng trực quan mà không cần phải viết bảng, cơ sở dữ liệu và các đối tượng khác.
 • Công cụ gỡ lỗi cơ sở dữ liệu
 • Khả năng kết nối với các thiết bị đầu cuối SSH và thực hiện các lệnh
 • FluidSheel, một trình bao kết hợp các lệnh SQL tiêu chuẩn và UNIX tiêu chuẩn
 • Công cụ MongoShell để chạy các lệnh JavaScript trên cơ sở dữ liệu Mongo
 • Phân tích trực quan và tự động sản xuất bảng điều khiển thông tin
 • Khả năng chỉnh sửa và thêm dữ liệu vào bảng xếp hàng
 • Nhập và xuất dữ liệu trong nhiều loại Excel, CSV và ...
 • Đối tượng cơ sở dữ liệu Trình duyệt trực quan
 • Khả năng so sánh các cấu trúc cơ sở dữ liệu và khả năng khớp của chúng
 • Tạo mô hình ER từ cơ sở dữ liệu hoạt động
 • Nó có tiện ích kiểm soát phiên bản tích hợp có thể được liên kết với các điều khiển phiên bản phụ nguồn, CSV
222aafbe385f784bd.png


Download Aqua Data Studio v19.0.2.5 (x86/x64) Full - Quản lý, phân tích cơ sở dữ liệu

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
bản 64 bit, cài vào, copy 2 file vào thu mực lib giống như hướng dẫn trong file readme nhung không active được.

1) Install base setup.
2) Copy 2 files from Update folder in the following path:
C:\Program Files\Aqua Data Studio 19.0 - 64bit\lib
or
C:\Program Files\Aqua Data Studio 19.0 - 86bit\lib
3) Copy 2 Cr@ck files in the same path overwriting.
Bạn làm bước 3 chưa nhỉ? :D
Hôm qua mình test thử trên máy rồi, để mình kiểm tra lại xem như thế nào :D
 

tigerbeer400

Rìu Sắt Đôi
1) Install base setup.
2) Copy 2 files from Update folder in the following path:
C:\Program Files\Aqua Data Studio 19.0 - 64bit\lib
or
C:\Program Files\Aqua Data Studio 19.0 - 86bit\lib
3) Copy 2 Cr@ck files in the same path overwriting.
Bạn làm bước 3 chưa nhỉ? :D
Hôm qua mình test thử trên máy rồi, để mình kiểm tra lại xem như thế nào :D
=> làm hết rồi, file trong thu mục 64 bit, lấy và chép đè không có tác dụng. Mình thử lấy file trong 32bit trong thu mục cài đặt 32bit, chép đè vào thu mục cài 64bit trên máy thì có tác dụng
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
=> làm hết rồi, file trong thu mục 64 bit, lấy và chép đè không có tác dụng. Mình thử lấy file trong 32bit trong thu mục cài đặt 32bit, chép đè vào thu mục cài 64bit trên máy thì có tác dụng

Có lẽ 2 file bị để lộn thư mục rồi :D Mình vừa test lại là thế.
 

Hamano Kaito

Moderator
Phần mềm này có thể đóng băng thời gian dùng thử đấy.
1/ Tạo 1 bản trial, sau đó vào thư mục %userprofile%\.datastudio này backup lại
2/ Nhớ thời gian đã tạo dùng thử rồi dùng Runasdate thiết lập thời gian dùng thử
3/ Nếu có quên thì dùng phần backup bên trên past lại là ok

Mỗi máy sẽ có 1 khóa khác nhau <== chưa tìm hiểu soft này lấy ID gì để tạo trial (có khả năng là lấy địa chỉ MAC)
 


Top