Thảo luận - Ý nghĩa ký tự 2 mũi tên xanh đối lập của file và thư mục trên Windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Ý nghĩa ký tự 2 mũi tên xanh đối lập của file và thư mục trên Windows 10

Hacker Is Real

Hãy like thay vì post thanks ❤❤❤!
Bạn đã thấy trong máy tính của mình xuất hiện một số hiện tượng lạ, Ví dụ như một số file và thư mục có biểu tượng 2 mũi tên đối lập xuất hiện ở trên đầu.

Nếu bạn theo dấu địa chỉ Ổ đĩa C > Windows > Panther, bạn sẽ còn thấy “một ổ” các file và thư mục có biểu tượng kỳ lạ này xuất hiện nữa. Khá là bí ẩn phải không nào.
image4cf43146b761c72e.md.png

Thật ra, để hiểu đơn giản thì các file và thư mục nào có ký tự 2 mũi tên xanh trên đầu này có nghĩa là dung lượng của các file và thư mục đó đang bị nén lại để tiết kiệm không gian ổ cứng.

Đây là hoàn toàn là một tính năng của Windows và nó không hề gây ảnh hưởng hay dùng để ám chỉ rằng các file và thư mục có ký tự này có vấn đề hay gặp lỗi.

Nếu bạn cảm thấy các ký tự này chướng mắt, bạn có thể tắt tính năng tự động nén này đi. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần nhấn chuột phải vào file hoặc thư mục đó, chọn Properties.
Ở mục General, bạn chọn mục Advanced. Một cửa sổ mới hiện lên, bạn bỏ chọn ô Compress contents to save disk space đi là được. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải lưu ý là nếu bỏ tính năng này đi, các file và thư mục sẽ không còn được nén nữa và chúng sẽ chiếm kha khá dung lượng của ổ đĩa đấy, nên nếu bạn không có vấn đề gì thì tốt nhất cứ để yên đó.
imagec14071d563565d49.png
 

sangnh2019

Rìu Sắt Đôi
cảm ơn bạn đã chia sẻ, bài viết giúp mình biết thêm
 


Top