Hỏi/ Thắc mắc - Xin lệnh run để tắt pass khởi động Windows 10? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Xin lệnh run để tắt pass khởi động Windows 10?

hitaru02

Rìu Sắt Đôi
Trước có bác chỉ cho cái lệnh đó, mà giờ em quên mất, bác nào share lại cho em với, cái dòng mã lệnh run để tắt pass mở máy trên win 10, em có lên gg search các lệnh run mà không có cái lệnh đó, chỉ nhớ cái đuôi là xxx.msc
 

naroto

Chỉ cần nhấn like khi muốn cảm ơn!
Thành viên BQT
Có phải bạn nói đến cách chỉnh trong Group Policy?
 1. Vào Run, gõ lusrmgr.msc nhấn OK.
  lusrmgr
 2. Khi cửa sổ Local Users and Groups mở ra, bấm vào Userstừ khung bên trái, sau đó bấm chuột phải vào tên người dùng của bạn. Chọn Đặt mật khẩu
  set-password
 3. Nhấn tiếp vào Proceed
  proceed-to-change-password
 4. Không gõ gì vào hộp thoại này và bấm OK. Điều này sẽ xóa mật khẩu người dùng Windows của bạn ngay lập tức.
  clear-windows-password
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Lệnh ở #2 là ổn rồi
netplwiz
Nó cũng là của #4 , nhưng #2 thì dễ nhớ hơn vì nó ít ký tự
 


Top