Hỏi/ Thắc mắc - Windows tôi cài là thế hệ nào? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Windows tôi cài là thế hệ nào?

codautp

Búa Gỗ
Chả là mình tôi cài Windows 10 cũng khá lâu rồi, đã update lên 1909.
Nhưng phần mềm AIDA64 lại chỉ ra hệ điều hành của tôi lại là Windows 8.1 Professional.
Các cao nhân xin chỉ giáo về sự vụ này giúp tôi.
Xin cảm ơn!

1586763167544.png
 

Hacker Is Real

Hãy like thay vì post thanks ❤❤❤!
Bạn xài phiên bản AIDA64 cũ quá đó. Window này là window 10 Pro
 

codautp

Búa Gỗ
Tôi cập nhật phiên bản mới nhất rồi. Cảm ơn các bác.
Tuy vậy, sao sao HĐH của tôi nhiều thông tin có chữ "TRIAL" thế nhỉ?
1586828409200.png
 


Top