Hỏi/ Thắc mắc - Windows 10 tự động locking? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Windows 10 tự động locking?

dam son

Gà con
E chào ad và mọi người cho e hỏi hôm nay e vừa cài window 10 vào máy dùng được một thời gian thì máy tự động locking và tắt hẳn máy. AD và mọi người cho e hỏi là nó đang bị lỗi gì và cách khắc phục ạ.
Thank all!
 

pha1412

Rìu Sắt
E chào ad và mọi người cho e hỏi hôm nay e vừa cài window 10 vào máy dùng được một thời gian thì máy tự động locking và tắt hẳn máy. AD và mọi người cho e hỏi là nó đang bị lỗi gì và cách khắc phục ạ.
Thank all!
Vào đây nghiên cứu tiếp: Control Panel\All Control Panel Items\Power Options cái nào ko hiểu Google sẽ có đáp án.
 

chau2018

Búa Gỗ Đôi
Dynamic lock, select the Allow Windows to automatically lock your device when you're away check box.
View hidden content is available for registered users!
 

vyhoangbao

Rìu Bạc Đôi
Tài khoản bị khóa
E chào ad và mọi người cho e hỏi hôm nay e vừa cài window 10 vào máy dùng được một thời gian thì máy tự động locking và tắt hẳn máy. AD và mọi người cho e hỏi là nó đang bị lỗi gì và cách khắc phục ạ.
Thank all!
Bạn đưa thông tin ít quá, nếu có hình thì hay. Lúc này mọi người rộng đường góp ý.
 

Cuongaz124

Búa Đá
Trường hợp đơn giản chắc là cài tự động khóa vs tắt sau 1 lúc. Còn phức tạp thì p thêm thông tin nữa. k muôn vàn trường hợp, biết đâu mà fix =))
 


Top