Windows 10 LTSC Iot EnterpriseS (x86/x64) gốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Windows 10 LTSC Iot EnterpriseS (x86/x64) gốc

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Lúc trước bộ cài này có bác post link RU tôi load về , giờ link RU giờ ko còn nên tôi reup lại các bác ai muốn dùng thì tải về
hình ảnh của nó như sau

2020-08-08_111312.jpg

genui.png


Và cuối cùng các bác có thể vào topic nhờ lấy link nhanh https://vn-z.vn/threads/ho-tro-tai-nhanh-fshare-duoi-moi-hinh-thuc.18068
View hidden content is available for registered users!
 
Sửa lần cuối:

Vòng Huy

Rìu Sắt Đôi
bản này build gốc không chỉnh sửa gì đúng không bác? ở bên topic của bác @hoabattu1287 thì trong mình thấy trong thư mục Windows có bị thay đổi tên nên chắc là có chỉnh sửa gì đó
 

rimocchino

人生をシンプルにするのは心の平和を得る一番良い方法だ。
bản này build gốc không chỉnh sửa gì đúng không bác? ở bên topic của bác @hoabattu1287 thì trong mình thấy trong thư mục Windows có bị thay đổi tên nên chắc là có chỉnh sửa gì đó
tiêu đề đã thể hiện và bác @sec0 cũng đã post cả hình ảnh check genuine rồi mà bác :D
 

Duy Tu

Búa Đá
ai up lên google drive giúp mình với dc ko {adore}
 


Top