Thảo luận - Tổng hợp phím tắt của Windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Tổng hợp phím tắt của Windows 10

DatVl

Búa Đá
Các phím tắt Window:
 • Windows Key + R: Mở menu RUN
 • Windows Key + E: Mở EXPLORER
 • Alt + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các Cửa sổ/Phần mềm
 • Windows Key + Up Arrow: Mở cửa sổ hiện tại toàn màn hình
 • Ctrl + Shift + Esc: Mở Task Manager.
 • Windows Key + Break (Nút Pause|Break): Mở thông tin máy tính
 • Windows Key + F: Mở Feedback Hub ( ứng dụng dùng để khiếu nại window ? )
 • Windows Key + D: Trở về màn hình chính
 • Alt + Esc: Chuyển đổi qua lại giữa các Cửa sổ/Phần mềm theo thứ tự đã mở trước đó
 • Alt: Sử dụng nút Alt trong các ứng dụng của window như paint,word,excel... để hiện các phím tắt tuỳ biến.
 • Ctrl + Esc: Mở Start menu.
 • Alt + F4: Tắt Phần mềm/Cửa sổ hiện tại
 • Alt + Spacebar: Mở thanh tuỳ biến của phần mềm hiện tại
 • Ctrl + Left or Right Arrow: Di chuyển con nháy tới đầu hoặc cuối của chữ
 • Ctrl + Up or Down Arrow: Di chuyển xuống hoặc lên dòng con nháy
 • F1: Mở menu help của phần mềm hiện tại (Đa số)
 • Windows Key + M: Thu nhỏ về khanh taskbar tất các cửa sổ hiện tại
 • Shift + Windows Key + M: Trở cửa sổ về trang thái trước khi Windows Key + M
 • Windows + F1: Mở trang web hỗ trợ của window
 • Windows + Tab: Mở Taskview
 • Giữ nút SHIFT phải khoảng 8 giây: Bật tắt chế độ hạn chế lặp phím
 • Alt trái + Shift trái + Print Screen\Print Scrn: Bật tắt chế độ ảo diệu
 • Left Alt + Left Shift + Num Lock: Mở điều khiển chuột bằng bàn phím số
  4=trái ; 6=phải ; 8=lên ; 2=xuống ; 5=chuột trái ; +=chuột phải
  -Để điều chỉnh tốc độ rê thì vào Ease of Access Center trong Control Panel (Win+R->nhập "control")
 • Nhấn Shift 5 lần: Bật tắt chế độ cảnh báo kẹt phím
 • Giữ Numlock khoảng 5 giây: Bật tắt chế độ phát âm thanh cho các phím CAPS LOCK, NUM LOCK, hoặc SCROLL LOCK
Truy  cập nhanh 1 số ứng dụng thông qua run Window Key + R:
 • devmgmt.msc: Device Manager
 • msinfo32: System Information
 • cleanmgr: Disk Cleanup
 • ntbackup: Backup or restore Wizard (Windows Backup Utility)
 • mmc: Microsoft Management Console
 • excel: Microsoft Excel
 • msaccess: Microsoft Access
 • powerpnt: Microsoft PowerPoint
 • winword: Microsoft Word
 • frontpg: Microsoft FrontPage
 • notepad: Notepad
 • wordpad: WordPad
 • calc: Calculator
 • msmsgs: Windows Messenger
 • mspaint: Microsoft Paint
 • wmplayer: Windows Media Player
 • rstrui: System restore
 • control: Opens the Control Panel
 • control printers: Opens the printers dialogue box
 • cmd: Command Prompt
 • iexplore: Internet Explorer
 • compmgmt.msc: Computer Management
 • dhcpmgmt.msc: DHCP Management
 • dnsmgmt.msc: DNS Management
 • services.msc: Services
 • eventvwr: Event Viewer
 • dsa.msc: Active Directory Users and Computers
 • dssite.msc: Active Directory Sites and Services
 
Sửa lần cuối:

tramanh89xd

Moderator
Thành viên BQT
Hi chủ topic, bạn vui lòng không dẫn link sang diễn đàn khác nhé. Xin cảm ơn bạn.
 


Top