Chia sẻ - TeamDev DotNetBrowser v1.21.5 Full - Phần mềm lập trình .NET | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ TeamDev DotNetBrowser v1.21.5 Full - Phần mềm lập trình .NET

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
TeamDev DotNetBrowser là một phần mềm cung cấp môi trường cho các lập trình viên .Net. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng để phát triển các dự án và chương trình của họ. Người dùng có thể tích hợp ứng dụng trong trình duyệt của mình để có hình ảnh cho các trang web hiện đại hoặc mới nhất bao gồm các mã lập trình mới như HTML5, Javascript, CSS3, v.v. Nó có hỗ trợ cho WPF và hệ thống đồ họa Winform phổ biến cho giao diện nhanh.

test-TeamDev-DotNetBrowser-free-download.jpg

TeamDev DotNetBrowser có thể tích hợp trình duyệt dựa trên Chromium với ứng dụng .NET của bạn để hiển thị và xử lý HTML5, CSS3, jаvascript, Flash, v.v. DotNetBrowser cung cấp .NET WPF / WinForms Control có thể được nhúng vào Ứng dụng .NET để hiển thị nội dung HTML bao gồm các trang web hiện đại. Trang web được hiển thị bởi công cụ Chromium. Do các trang web này sẽ trông chính xác như trong Google Chrome.

TeamDev DotNetBrowser bao gồm tất cả các phụ thuộc và thư viện cũng được cài đặt, không cần phải cài đặt thủ công tất cả chúng và lãng phí thời gian và công sức. Nó bao gồm tính năng cho quy trình gồm nhiều bước để tải các trang web riêng biệt nhưng cũng đạt được kết quả đầu ra với kết quả tốt nhất.

Người dùng có thể phát hiện hoặc phân tích phần nào của chương trình gây ra sự cố và tìm hiểu thêm về các lỗi đó. Làm cho gỡ lỗi và xử lý sự cố có thể. Nó có cài đặt thuận tiện và giao diện người dùng trực quan hiện đại với điều hướng rõ ràng.

DotNetBrowser cung cấp cho bạn hỗ trợ nghe các sự kiện của trình duyệt, bạn có thể tích hợp với ứng dụng của mình: tải khung, thay đổi trạng thái hoặc lỗi khi tải khung. Bạn có thể bật các hộp thoại JavaScript và kiểm soát bố cục của chúng, cũng như quản lý quá trình tải tài nguyên.

Các tính năng của TeamDev DotNetBrowser

Hỗ trợ HTML5, CSS3, jаvascript
  • DotNetBrowser hỗ trợ tất cả các tiêu chuẩn web hiện đại bao gồm HTML5, CSS3 và jаvascript. Nói chung, nó hỗ trợ các tiêu chuẩn web giống như Google Chrome ™.
Kiến trúc đa quy trình
  • DotNetBrowser kế thừa Kiến trúc đa quy trình Chromium. Điều đó có nghĩa là mọi trang web được hiển thị trong quy trình Kết xuất Chromium riêng biệt.
  • Trên thực tế tất cả các chức năng riêng đang chạy trong các quy trình riêng biệt. Điều đó có nghĩa là Chromium sẽ không sử dụng bộ nhớ của ứng dụng .NET của bạn.
Trình duyệt sự kiện Trình nghe
  • Bạn có thể nghe các sự kiện trình duyệt web khác nhau như bắt đầu tải khung, kết thúc tải khung, không tải khung, tài liệu được tải trong khung chính, tiêu đề và các sự kiện thay đổi trạng thái, v.v.
Trình xử lý đối thoại jаvascript
  • Các hộp thoại jаvascript như cảnh báo, xác nhận, nhắc nhở, tải trước, hộp thoại tải lên tệp có thể được xử lý bằng DialogHandler. Bạn có thể chọn có hiển thị hộp thoại jаvascript hay không và hộp thoại sẽ trông như thế nào.
Xử lý tải
  • Với LoadHandler, bạn có thể xử lý mọi hoạt động tải bao gồm lọc tất cả các URL được tải trong thành phần Trình duyệt.
Xử lý tài nguyên
  • Với ResourceHandler, bạn có thể xử lý quá trình tải các tài nguyên như HTML, hình ảnh, jаvascript, v.v.
Lưu trang web
  • Browser.SaveWebPage () cho phép bạn lưu trang web được tải dưới dạng một tập hợp các tệp.
Hướng dẫn hai chiều tới .NET Bridge
  • Bạn có thể thực thi mã jаvascript trên trang web được tải và trả kết quả thực hiện cho phía .NET. Bạn có thể đăng ký các hàm jаvascript mới và liên kết chúng với các phương thức .NET. Mỗi khi jаvascript gọi hàm này, một phương thức .NET thích hợp sẽ được áp dụng.
Download TeamDev DotNetBrowser v1.21.5 Full - Phần mềm lập trình .NET

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:


Bài Viết Mới

Top