Chia sẻ - RoboMind v6.0.1 Full - Lập trình robot | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
RoboMind là phần mềm giáo dục cho phép bạn học hỏi rất nhiều điều về quá trình lập trình robot. Phiên bản RoboMind 6.0 cũng mang tới nhiều tính năng mới.

test-RoboMind.jpg

RoboMind là phần mềm được thiết kế đặc biệt dành cho mục đích giáo dục về khoa học công nghệ. Thông qua việc lập trình 1 robot, các em học sinh sẽ hiểu hơn về logic, khoa học máy tính cũng như khoa học robot. Chính bạn cũng sẽ học được nhiều điều khi thử sử dụng phần mềm lập trình robot này.

Những điểm mới trong RoboMind
  • Khả năng tùy chỉnh robot.
  • Hiệu ứng âm thanh (ví dụ như khi robot di chuyển trong môi trường).
  • Tạo bản đồ cho robot.
  • Lệnh mới goto giúp xác định tọa độ điểm đến cho robot đơn giản và chính xác hơn.
Download RoboMind v6.0.1 Full - Lập trình robot

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Z.vn
 


Top