Thảo luận - Mời tải về bộ cài Windows 10 Insider Preview DEV mới nhất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Mời tải về bộ cài Windows 10 Insider Preview DEV mới nhất

VnmaX

Búa Đá Đôi
2021-05-11_200243.png


Cập nhật 16/05/2020

OS Build: 21382.1

- Phiên bản 64bit
- Phiên bản 32bit

Cập nhật 08/05/2021:

OS Build: 21376.1

- Phiên bản 64Bit
- Phiên bản 32Bit

OS Build: 21370.1
Phiên bản: Windows 10 Insider Preview DEV channel Version 21H1 64bit.
OS Build: 21370.1.210424-1611.CO_RELEASE
Tên file:
21370.1.210424-1611.CO_RELEASE_CLIENTMULTI_X64FRE_EN-US
Định dạng: ISO
Dung lượng: 4.08 GB.

Link tải:
 
Sửa lần cuối:

bacsilam

Búa Đá
000409.png


Phiên bản: Windows 10 Insider Preview DEV channel Version 21H1 64bit.
OS Build: 21370.1.210424-1611.CO_RELEASE
Tên file:
21370.1.210424-1611.CO_RELEASE_CLIENTMULTI_X64FRE_EN-US
Định dạng: ISO
Dung lượng: 4.08 GB.

Link tải:


Date tải: Ngày hết hạn: 13/05/2021
Bản thân ưa cái mới. cám ơn bạn.
 

Bài Viết Mới

Top