Máy không thể vào được mạng mặc dù VPN vẫn conect được, vẫn update ip liên tục | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Máy không thể vào được mạng mặc dù VPN vẫn conect được, vẫn update ip liên tục

Lonita192

Gà con
Chào các bạn ạ, hiện mình dùng win 10. Mới tuần trước không sao, nhưng sau khi 1 tuần động vào máy thì toàn bộ web, zalo, telegram, game online.... chúng nó đều báo không có in ternet trong khi đó thì test ping các web vẫn ngon, cái vpn gate mình cài thì nó vẫn update ip rầm rầm, thậm chí conect ip quốc tế vẫn được. Đã thử bắt wifi chùa nhà khác, bắt wifi từ điện thoại phát ra cũng thế. Có bạn nào đã từng bị như mình chưa ạ cho mình xin lời khuyên khắc phục nó. Cảm ơn đã đọc bài ạ
 

kushypro

Búa Đá Đôi
bác thử xem để ip tĩnh hay động
 

phamvantruc

VN Zoom
Thành viên BQT
Bạn tắt VPN đi thoát ra ngoài hẳn .Sau đó kiểm tra intenet xem nếu bình thì chính là VPN .Hoặc xóa VPN đi khởi động lại máy xem sao .Tôi từng bị như vậy .
 
Sửa lần cuối:

naroto

Chỉ cần nhấn like khi muốn cảm ơn!
Thành viên BQT
Bạn vào cài đặt reset settings network xem sao!
 


Top