Hỏi/ Thắc mắc - Lỗi mở ứng dụng liên tục | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Lỗi mở ứng dụng liên tục

nttue161

Gà con
Nhờ mọi người xem giúp: mình vừa mới cài lại windows 10 thì bị lỗi sau. Mình mở một ứng dụng click chuột một cái nhưng nó lại mở hàng chục ứng dụng như hình trên. Điển hình là chrome và winrar. Nhờ bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp đây là lỗi gì ạ. hình ảnh:
20202f2ec828-43d3-4fa1-8fd0-4e90897e6ecc.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Teplice

Offline
Thành viên BQT
Máy đôi khi bị dính phím rồi đó bạn, bạn thử phần mềm test bàn phím này nhé: TEST BÀN PHÍM, có gì sau khi test thì phản hồi bạn nhé.
 


Top