Hỏi/ Thắc mắc - Lấy lại key cũ của Windows 10? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Lấy lại key cũ của Windows 10?

Xin chào mọi người mình là thành viên mới.

Ngày trước lúc mới mua máy mình chạy win 10 home, sau một thời gian sử dụng mình có tải và cài một bản win khác ở trên mạng.

Mọi người cho mình hỏi bây giờ có lấy lại được key của win cũ không.

Cảm ơn mọi người!
 

tramanh89xd

Moderator
Thành viên BQT
Nếu win cũ của bạn có bản quyền kỹ thuật số thì bạn chỉ cần cài lại đúng bản Home là nó tự active ngay.
 

baogia2010

Rìu Chiến Bạc
Xin chào mọi người mình là thành viên mới.

Ngày trước lúc mới mua máy mình chạy win 10 home, sau một thời gian sử dụng mình có tải và cài một bản win khác ở trên mạng.

Mọi người cho mình hỏi bây giờ có lấy lại được key của win cũ không.

Cảm ơn mọi người!
Tải files đính kèm về > đổi đuôi .txt -> .exe
Nếu Windows hiện tại là x64 thì chạy file x64, x86 thì chạy file x86 > Nếu key cũ đi kèm với BIOS máy thì nó sẽ hiện ra thôi.
 

Attachments

  • ProduKey.txt
    88.7 KB · Lượt xem: 8
  • ProduKey_x64.txt
    128.7 KB · Lượt xem: 18


Top