[Google drive] Share bộ cài Win10 Pro Worksation 22H2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[Google drive] Share bộ cài Win10 Pro Worksation 22H2

MrT90

Búa Gỗ
xin chào các bác, em thấy Sếp e có bộ cài win này rất đầy đủ, nhanh mượt, e copy đc share cho các bác dùng chung: thêm đầu link https://
tên file là Win10_Pro_Worksation_22H2_V4_Premium_Anhdv.iso
drive.google.com/file/d/1I0SAZIAYv-j8n87UbGtGOmDs75ILDYnL/view?usp=sharing
 
Sửa lần cuối:

Quyenvq1

Rìu Sắt
e ít dùng, thấy bộ này cài nhẹ á bác, bác có bộ nào hay giới thiệu e phát
Pro for Workstation thì bạn chỉ cần cài bản Pro download ISO từ trang chủ của MS >> tìm key MAK bản Pro for Workstation mã nào cũng đc key die cũng đc 060 020 cũng đc add vào rồi active theo command massgrave là đc rồi
 

Trong Le

Rìu Vàng
xin chào các bác, em thấy Sếp e có bộ cài win này rất đầy đủ, nhanh mượt, e copy đc share cho các bác dùng chung: thêm đầu link https://
tên file là Win10_Pro_Worksation_22H2_V4_Premium_Anhdv.iso
drive.google.com/file/d/1I0SAZIAYv-j8n87UbGtGOmDs75ILDYnL/view?usp=sharing
này chắc là bộ cài mua từ Anhdv rồi.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
 


Top