Thảo luận - Gọi, nhận cuộc gọi điện thoại qua ứng dụng Your Phone trên Windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Gọi, nhận cuộc gọi điện thoại qua ứng dụng Your Phone trên Windows 10

leanhqn1991

Gà con
Tài khoản bị khóa
Ứng dụng Your Phonemiễn phí trên Windows 10, điện thoại Android và iOS (tới đây). Bên cạnh khả năng đồng bộ hình ảnh, video giữa điện thoại với máy tính Windows 10. Nhận và trả lời tin nhắn điện thoại ngay trên máy tính Windows 10.
Hiện tại, bạn đã có thể thực hiện cuộc Gọi và nhận cuộc Gọi trực tiếp trên máy tính Windows 10 thay vì cầm chiếc điện thoại của mình lên.
Goi-dien-thoai-tu-Your-Phone-App.jpg

Gọi và nhận cuộc gọi ngay trên máy tính Windows 10
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức để có thể thực hiện cuộc Gọi hay nhận cuộc Gọi trênmáy tính Windows 10 của mình thông qua Your Phone app.
Lưu ý bạn có thể bắt đầu trải nghiệm ứng dụng Your Phone trên máy tính Windows 10. Từ máy tính, bạn có thể kết nối tới các điện thoại Android và Samsung qua hai ứng dụng:
 • Your Phone Companion (YPC) dành cho hầu hết các điện thoại Android.
 • Link to Windows (LTW) được cài đặt sẵn trên một số điện thoại Samsung.
Ứng dụng Your Phone cần yêu cầu sau:
 • Máy tính chạy Windows 10 từ bản Windows 10 April 2018 Update trở đi.
 • Điện thoại chạy Android 7.0 (Nougat) hoặc cao hơn.
Bước 1: Tải, cài đặt ứng dụng Your Phone từ Store
Bạn lần lượt tải và cài đặt ứng dụng Your Phone từ Microsoft Store trên Windows 10. Liên kết tải trực tiếp tại đây.
Your-Phone.jpg

Tải Your Phone app từ Microsoft Store trên Windows 10
và Your Phone Companion trên kho ứng dụng của Android CH Playtại đây.
Your-Phone-Companion-tren-Android.jpg

Bước 2: Đồng bộ giữa máy tính Windows 10 và điện thoại Android

Kết nối và đồng bộ giữa máy tính Windows 10 cùng điện thoại Android của bạn

 • Khởi chạy ứng dụng Your Phone trên máy tính Windows 10.
 • Đăng nhập với tài khoản Microsoft bạn đang sử dụng trên Windows 10 và cũng là tài khoản bạn đăng nhập trên Your Phone Companion trên điện thoại Android.
 • Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành kết nối.
 • Kết nối thành công, bạn có thể đồng bộ hình ảnh, thông báo và tin nhắn giữa máy tính Windows 10 và điện thoại Android của mình rồi.
Bước 3: Gọi & nhận cuộc gọi từ máy tính
Để thực hiện cuộc gọi và nhận cuộc gọi từ Máy tính Windows 10 kết nối với điện thoại Android thông qua ứng dụng Your Phone, cần đáp ứng yêu cầu sau:
 • Máy tính đang chạy Windows 10 May 2019 Update hoặc mới hơn. Bạn thực hiện Update Windows của mình trong Cài đặt –> Update & Securities hoặc qua phần mềm hỗ trợ Update từ Microsoft.
 • Máy tính có hỗ trợ Bluetooth.
 • Đảm bảo máy tính & điện thoại đều đã bật Bluetooth để thực hiện kết nối
Máy tính Windows 10 và điện thoại Android sau khi được kết nối, từ máy tính Windows 10, trên giao diện Your Phone App:
Your-Phone-App.jpg

Đồng bộ Your Phone app trên máy tính Windows 10 với ĐT Android
Chọn Get started để tiếp tục
Thiết lập đồng bộ giữa 2 thiết bị
Chọn Set up để kết nối Bluetooth giữa điện thoại và máy tính Windows 10. Cần đảm bảo điện thoại của bạn mở khóa và Bluetooth đều đã bật.
Trên điện thoại, bạn sẽ nhận được yêu cầu kết nối với máy tính Windows 10.
Hoàn tất đồng bộ giữa 2 thiết bị, giờ đây bạn có thể thấy được Lịch sử các cuộc gọi, Danh bạ trên điện thoại Android ngay trên màn hình máy tính Windows 10 của mình.
Thực hiện cuộc gọi từ Your Phone app trên máy tính Windows 10
Your-Phone-App-8.jpg

Và đương nhiên phần bên cạnh chính là phần để chúng ta có thể thực hiện cuộc Gọi ngay trên máy tính Windows 10 của mình.
Hay nhận cả cuộc gọi từ người khác gọi đến.
Như vậy, chúng ta đã hoàn tất kết nối giữa máy tính Windows 10 với điện thoại Android, thực hiện đồng bộ hình ảnh, tin nhắn, thông báo và giờ đây cả cuộc gọi.
 


Top