Thảo luận - File ISO cài đặt Windows 10 version 2004 x64 & x86 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận File ISO cài đặt Windows 10 version 2004 x64 & x86

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
File ISO cho bạn nào muốn trải nghiệm sớm, đây là hàng RELEASE (hoàn thiện) không phải INSIDER (thử nghiệm). Nếu không có gì thay đổi ngày phát hành sẽ là 12/5 (13/5 giờ Việtnam)

Lưu ý: Bạn nào đã cài bản này (hoặc build 19041.173 đã share) tới khi phát hành chính thức chỉ cần update bản vá lỗi (nếu có) thì sẽ thành RTM (KHÔNG CẦN CÀI LẠI).

Thông tin ISO Windows 10 Version 2004 Build 19041.207 100% Source từ Microsoft, ko cá nhân hóa hay tinh chỉnh làm ảnh hưởng tới hiệu năng cũng như chất lượng.

Lược bỏ các phiên bản khác chỉ giữ lại: Home Single Language, Home, Pro và IoT Enterprise trong bộ cài.

Nén install.esd để file ISO nhẹ nhất có thể. Giúp tải nhanh và chép vào USB có dung lượng nhỏ...

Tải xuống:
Phiên bản mới 19041.264


ISO Windows 10 May Update 2020 - Tích hợp update mới nhất tháng 05/2020
Thông tin ISO Windows 10 Version 2004 Build 19041.264 100% Source từ Microsoft, không cá nhân hóa hay tinh chỉnh làm ảnh hưởng tới hiệu năng cũng như chất lượng.

Lược bỏ các phiên bản khác chỉ giữ lại: Home Single Language, Home, Pro, Pro for Workstation & IoT Enterprise trong bộ cài.

Nén install.esd để file ISO nhẹ nhất có thể. Giúp tải nhanh và chép vào USB có dung lượng nhỏ...
MD5 có trong liên kết

WINDOWS 10 version 2004 x64 & x86


 
Sửa lần cuối:

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm


Bài Viết Mới

Top