Chứng khoán - FED TĂNG LÃI SUẤT LẦN THỨ 9, CƠ HỘI ĐẦU TƯ LỚN | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán FED TĂNG LÃI SUẤT LẦN THỨ 9, CƠ HỘI ĐẦU TƯ LỚN

Kính gửi A/C/E cộng đồng VNZOOM bài phân tích về việc FED tăng lãi suất và hành động đối với thị trường chứng khoán trong thời gian tới!

Cập nhật về quyết định tăng LS của FED tối qua:
hình ảnh

  • Giới đầu tư kỳ vọng không tăng LS do lo ngại 2 NH SVB và SB phá sản nhưng FED vẫn quyết định tăng LS như đã thông báo trong cuộc họp tháng 2. FED tăng LS không còn bất ngờ với thị trường.
  • Tại sao FED tăng LS? Tỷ lệ thất nghiệp thấp (3.6%) và số liệu việc làm nhiều, FED cho rằng nền kinh tế còn quá tốt. Thêm vào đó, FED trấn an người dân (1) vẫn rút tiền bình thường và (2) Credit Suisse đã được giải cứu.
  • Chính sách LS của FED trong thời gian tới thế nào? FED để ngõ khả năng tăng 0,25% LS vào tháng 5, đúng như kế hoạch đặt ra T12/2022. Sau đó, LS sẽ được giữ nguyên cho đến T6/2024.
Thắng nhận định FED xong rồi, giờ đến chứng VN:
hình ảnh


  • NHNN bơm ròng 52,5 nghìn tỷ đến từ việc đáo hạn tín phiếu. Thanh khoản bơm ròng trở lại sau 1 tháng hút ròng. Cho thấy, tiền đã quay trở lại nền kinh tế.
  • Khủng hoảng SVB, SB và CS đã được giải quyết. Tâm lý "chim sợ cành cong" đã vơi dần.
  • NN quay đầu mua ròng, Fubon vẫn đang giải ngân
  • -> Tóm lại, cả về tâm lý và tiền đều tích cực. Khuyến nghị Mua.
Chúc cộng đồng VNZOOM chúng ta phát triển và thịnh vượng!
 


Top