cổ phiếu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

cổ phiếu

  1. Luu bi danh chung

    Chứng khoán FED TĂNG LÃI SUẤT LẦN THỨ 9, CƠ HỘI ĐẦU TƯ LỚN

    Kính gửi A/C/E cộng đồng VNZOOM bài phân tích về việc FED tăng lãi suất và hành động đối với thị trường chứng khoán trong thời gian tới! Cập nhật về quyết định tăng LS của FED tối qua: Giới đầu tư kỳ vọng không tăng LS do lo ngại 2 NH SVB và SB phá sản nhưng FED vẫn quyết định tăng LS như đã...
Top