Chia sẻ - FastReport.Net v2023.3.7 Full - Giải pháp báo cáo đầy đủ tính năng cho Windows Forms, ASP.NET, MVC và .NET Core | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ FastReport.Net v2023.3.7 Full - Giải pháp báo cáo đầy đủ tính năng cho Windows Forms, ASP.NET, MVC và .NET Core

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
FastReport.Net là một giải pháp báo cáo đầy đủ tính năng cho Windows Forms, ASP.NET, MVC và .NET Core. Tất cả các công cụ cần thiết để tạo một báo cáo đầy đủ về một ứng dụng trong thành phần này, FastReport đều có sẵn.

test-Fastreport.net.png

Các thành phần của nó được phát hành cho ngôn ngữ lập trình Delphi và C ++ Builder được gọi là FastReport VCL, và một phiên bản đặc biệt của ngôn ngữ được gọi là FastReport.NET. Thành phần FastReport FMX cũng là một công cụ báo cáo hỗ trợ các nền tảng Windows và Mac cũng như thành phần FastCube VCL để phân tích và xây dựng các bảng và biểu đồ từ các sản phẩm khác của công ty.

Các phiên bản Delphi và C ++ Builder được hỗ trợ trong các thành phần FastReport_FMX, FastReport_VCL và FastCube_VCL:
 1. Delphi 4
 2. Delphi 5
 3. Delphi 6
 4. Delphi 7
 5. Delphi 2005
 6. BDS 2006/Turbo
 7. Delphi/C++ Builder 2007
 8. CodeGear RAD Studio 2009
 9. Embarcadero RAD Studio 2010
 10. Embarcadero RAD Studio XE
 11. Embarcadero RAD Studio XE2
 12. * Embarcadero RAD Studio XE3
 13. Embarcadero RAD Studio XE4
 14. Embarcadero RAD Studio XE5
 15. Embarcadero RAD Studio XE6
 16. Embarcadero RAD Studio XE7
 17. Embarcadero RAD Studio XE8
 18. Embarcadero RAD Studio XE10
 19. * FastCube Component hỗ trợ phiên bản XE3.
Hỗ trợ Datatopas trong FastReport.NET Thành phần:
 • NetFx4 hoặc .NET 4.0
 • NetFx2 hoặc .NET 2.0
Download FastReport.Net v2023.3.7 Full - Giải pháp báo cáo đầy đủ tính năng cho Windows Forms, ASP.NET, MVC và .NET Core

Link trang chủ:


Please contact to @phj4nhpr09xx

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!

This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Mình không có thấy link phần mềm, chủ topic update giúp ạ

Topic bên dưới sẽ giúp bạn!
 

stevenboivy

Búa Gỗ
dịch từ tiếng Nga ra thì như vầy bạn ơi :

Không tìm thấy thứ gì Chủ sở hữu đã xóa các tệp hoặc đóng quyền truy cập vào chúng hoặc có lỗi đánh máy trong liên kết.

==>>link die rồi..xin up lại dùm..thanks..
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
dịch từ tiếng Nga ra thì như vầy bạn ơi :

Không tìm thấy thứ gì Chủ sở hữu đã xóa các tệp hoặc đóng quyền truy cập vào chúng hoặc có lỗi đánh máy trong liên kết.

==>>link die rồi..xin up lại dùm..thanks..

Fix lại link mới dành cho bạn rồi nhé ;)
 

stevenboivy

Búa Gỗ
bạn có thể up lên Fshare hay link khác được không..link này không down dc..
(sau khi thời gian chờ click hình xong, chọn 2 loại link dưới là không down dc..) thanks bạn..

(p/m: trước mình có down về rồi xong bị format ổ đĩa nên..mất rồi..hix
bạn có bản cho .Net 2.0 cho mình xin với lun nha.. link trên mình nhớ chỉ có .Net4.0)
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
bạn có thể up lên Fshare hay link khác được không..link này không down dc..
(sau khi thời gian chờ click hình xong, chọn 2 loại link dưới là không down dc..) thanks bạn..

(p/m: trước mình có down về rồi xong bị format ổ đĩa nên..mất rồi..hix
bạn có bản cho .Net 2.0 cho mình xin với lun nha.. link trên mình nhớ chỉ có .Net4.0)

Fix lại link mới dành cho bạn rồi nhé ;)
 


Top