Chia sẻ - DbVisualizer Pro v13.0.4 (x64) Full - Công cụ cơ sở dữ liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ DbVisualizer Pro v13.0.4 (x64) Full - Công cụ cơ sở dữ liệu

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
DbVisualizer Pro là một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu phổ quát tiên tiến giúp các nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu của họ. Đây là giải pháp hoàn hảo để quản lý tất cả các cơ sở dữ liệu, bởi vì công cụ này có thể được sử dụng trên tất cả các hệ điều hành chính và cũng có thể được sử dụng cho các loại cơ sở dữ liệu phổ biến khác nhau bao gồm PostgreQuery, MariaDB, Redshift, MySQL, v.v.

test-Dbvisualizer.png

DbVisualizer cho phép người dùng dễ dàng tạo, chỉnh sửa , cập nhật, sửa đổi, xóa và định dạng cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng cơ sở dữ liệu, điều hướng dựa trên cây, xem chi tiết đối tượng và hơn thế nữa.

DbVisualizer Pro cung cấp cho bạn một cách đơn giản và hiệu quả để quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu của bạn, với ít nỗ lực nhất. Nó có giao diện thân thiện với người dùng, cho phép bạn mở nhiều kết nối cơ sở dữ liệu, thực hiện mọi thay đổi cần thiết và theo dõi các thay đổi dữ liệu và nhiều hơn nữa.

Các tính năng chính:
 • Trình duyệt cơ sở dữ liệu và quản lý đối tượng
 • Tạo, thêm, xem và chỉnh sửa dữ liệu bảng dễ dàng
 • Quản lý máy chủ cơ sở dữ liệu toàn diện
 • Chế độ xem đối tượng nâng cao giữa các phiên
 • Hỗ trợ SSH với know_hosts và khóa riêng
 • Tùy chọn lọc đối tượng cơ sở dữ liệu nâng cao
 • Tổ chức kết nối cơ sở dữ liệu trong các thư mục
 • Đặt màu nền và viền của tab
 • JavaDB / Derby, Mimer SQL, MySQL, NuoDB, v.v.
 • Biên dịch thủ tục, chức năng và kích hoạt
 • So sánh các biên tập viên và bộ kết quả một cách dễ dàng
 • Và nhiều hơn nữa.
Có gì mới trong DbVisualizer 10:
 • Màu caret mới trong trình soạn thảo SQL
 • Sửa lỗi và cải tiến khác.
Link trang chủ:


Download DbVisualizer Pro v13.0.4 (x64) Full - Công cụ cơ sở dữ liệu


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Sao ko thấy hidden nhỉ

Hidden gì ở đây hả bạn?
 


Bài Viết Mới

Top