Hỏi/ Thắc mắc - Xin link sách Lý thuyết trò chơi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Xin link sách Lý thuyết trò chơi

mmohpvn

Gà con
Em chào cả nhà !

Các bác có link download sách Lý thuyết trò chơi của Trần Phách Hàm không ạ.
Bác nào giúp e cái link với ạ
Em kiếm mãi ko ra
File pdf thì tốt ạ, không thì audio cũng được
 
Sách này mới xuất bản nên không có đâu nha bạn

Bạn mua online sách giấy về đọc, Bản giảm thì tầm 80k bản sịn thì cũng 150k thôi.

Tặng bạn cuốn này bạn đọc thử. có có liên quan xíu
 

mmohpvn

Gà con
Sách này mới xuất bản nên không có đâu nha bạn

Bạn mua online sách giấy về đọc, Bản giảm thì tầm 80k bản sịn thì cũng 150k thôi.

Tặng bạn cuốn này bạn đọc thử. có có liên quan xíu

Cám ơn bạn nhiều
Chưa thấy ai chia sẻ ạ
 


Top