Chia sẻ - West Wind Websurge Pro v1.20 Full - Kiểm tra Website toàn diện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ West Wind Websurge Pro v1.20 Full - Kiểm tra Website toàn diện

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
West Wind Web Surge Professional là phần mềm kiểm tra toàn diện wesite như tốc độ tải trang, tối ưu mã, giúp trang web chuẩn SEO và giúp bạn có thể theo dõi hiệu suất của các trang web của mình trong khi bạn đang xây dựng chúng. Chúng tôi đã xây dựng West Wind WebSurge với các nhà phát triển và người thử nghiệm để giúp dễ dàng tạo các yêu cầu HTTP hoặc toàn bộ phiên, sau đó dễ dàng phát lại các URL riêng lẻ để kiểm tra API hoặc kiểm tra phản hồi hoặc để kiểm tra căng thẳng toàn diện khi tải nặng. Thật dễ dàng để chia sẻ phiên là các tập tin văn bản đơn giản và có thể được lưu trữ trên đĩa với các dự án, chia sẻ thư mục hoặc ổ đĩa đám mây lưu trữ hoặc thông qua kiểm soát nguồn cho tất cả người dùng truy cập.

test-West-Wind-Web.jpg

Các tính năng của West Wind Web Surge Professional
 • Dễ chụp, dễ chạy kiểm tra
 • Công cụ chụp tích hợp để nắm bắt các yêu cầu
 • Chụp trình duyệt Web hoặc ứng dụng Windows
 • Lọc chụp theo tên miền hoặc xử lý Id
 • Nhập phiên từ Fiddler
 • Tạo và chỉnh sửa phiên hoàn chỉnh
 • Kiểm tra HTTP và SSL Hỗ trợ HTML, AJAX, Dịch vụ REST và SOAP
 • Kiểm tra các URL riêng lẻ
 • Kiểm tra tải không giới hạn
 • Dễ đọc kết quả tóm tắt
 • Biểu đồ để trực quan hóa kết quả
 • Xuất kết quả sang Xml, Json, Html
 • Kiểm tra cục bộ
 • Giao diện dòng lệnh Tường lửa / VPN
 • Tuyệt vời để kiểm tra và quản lý Yêu cầu HTTP.
Download West Wind Websurge Pro v1.20 Full - Kiểm tra Website toàn diện

Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

noiloan

Gà con
:)
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới West Wind Websurge Pro v1.20 ngày 11/7/2021!
 


Bài Viết Mới

Top