Chia sẻ - Tổng hợp sách lập trình | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Tổng hợp sách lập trình

jablonec

Rìu Chiến
Mình lập topic này cũng mong muốn tổng hợp tất cả các giáo trình, sách, tài liệu... dành cho lập trình, bên cạnh đó cũng mong muốn các thành viên chia sẻ những tài liệu hay mà các thành viên đã đọc, đã tìm được, với phương châm: cho đi không cần nhận lại, hạnh phúc là khi chia sẻ. Mình hi vọng topic này sẽ là nguồn tài liệu cho các bạn đang và đã theo lập trình.
Cảm ơn các thành viên đã đọc bài viết của mình.

JGsrkh.jpg

Tài liệu C, C++:Tài liệu C#, đọc ở #3: 
Sửa lần cuối:

hhax79

Rìu Vàng
- Giáo trình Bài tập Kĩ thuật Lập trình C

- Giáo Trình Lập Trình Java Cơ Bản (PDF)

- Java Core Tiếng Việt

- Tài liệu Lập trình C Sharp

- Giáo Trình Lập Trình Web Với ASP.NET
 
Sửa lần cuối:

jablonec

Rìu Chiến

Tài liệu lập trình Java #1: Java Core (Tiếng Việt)


Tài liệu lập trình Java #2: Lập trình Java tiếng Việt

Tài liệu lập trình Java #3: Slide Lập trình Java, Phạm Quang Dũng

Tài liệu lập trình Java #4: Lập trình hướng đối tượng – ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

Tài liệu lập trình Java #5: Think Java (Tiếng Việt)

 

jablonec

Rìu Chiến
Khóa học về javascript:

 

jablonec

Rìu Chiến
Tài liệu java:


Tài liệu Python:

 
Sửa lần cuối:

jablonec

Rìu Chiến
Bạn có tài liệu về PHP ko ạ
Mình tìm thấy cái này:

 
Sửa lần cuối:

0818001024

Gà con
Tài liệu java:


Tài liệu Python:

Đang cần cái này, cãm ơn bạn
 
Top