Muốn tìm hiểu học C#? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Muốn tìm hiểu học C#?

hhax79

Rìu Vàng
Gửi bạn một số tài liệu lập trình C# tiếng Việt, bạn tải về nghiên cứu thử xem:

1 - Lập trình C# 2008 cơ bản


2 - Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao

3 - Ebook .NET Toàn Tập - Tập 1 Và Tập 2

4 - Các giải pháp lập trình C#

5 - Ebook Kỹ Năng Lập Trình – Lê Hoài Bắc (PDF)

CÁC BẠN THAM KHẢO MỘT SỐ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CNTT KHÁC:
 

ansos123

Rìu Sắt Đôi
howkteam ok nha, mình đang cày trang đó. Học căn bản trước rồi chuyển sang C# lập trình ứng dụng WPF
 

duongit68

Gà con
Gửi bạn một số tài liệu lập trình C# tiếng Việt, bạn tải về nghiên cứu thử xem:

1 - Lập trình C# 2008 cơ bản
No quote

2 - Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
No quote

3 - Ebook .NET Toàn Tập - Tập 1 Và Tập 2
No quote

4 - Các giải pháp lập trình C#
No quote
thanks bạn
 

VNHZero

Gà con
Gửi bạn một số tài liệu lập trình C# tiếng Việt, bạn tải về nghiên cứu thử xem:

1 - Lập trình C# 2008 cơ bản
No quote

2 - Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
No quote

3 - Ebook .NET Toàn Tập - Tập 1 Và Tập 2
No quote

4 - Các giải pháp lập trình C#
No quote
thanks bạn
 

Duy12th

Gà con
Gửi bạn một số tài liệu lập trình C# tiếng Việt, bạn tải về nghiên cứu thử xem:

1 - Lập trình C# 2008 cơ bản
No quote

2 - Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
No quote

3 - Ebook .NET Toàn Tập - Tập 1 Và Tập 2
No quote

4 - Các giải pháp lập trình C#
No quote
tks
 

duchung13

Gà con
Gửi bạn một số tài liệu lập trình C# tiếng Việt, bạn tải về nghiên cứu thử xem:

1 - Lập trình C# 2008 cơ bản

Link 1 tạm thời không tải được, các bạn vui lòng tải theo Link 2 nhé.
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


2 - Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


3 - Ebook .NET Toàn Tập - Tập 1 Và Tập 2
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


4 - Các giải pháp lập trình C#
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
em cam on
 

MrC500

Rìu Vàng
Gửi bạn một số tài liệu lập trình C# tiếng Việt, bạn tải về nghiên cứu thử xem:

1 - Lập trình C# 2008 cơ bản

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

2 - Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

3 - Ebook .NET Toàn Tập - Tập 1 Và Tập 2
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

4 - Các giải pháp lập trình C#
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
ổn đó b
 

light_cell

Gà con
Gửi bạn một số tài liệu lập trình C# tiếng Việt, bạn tải về nghiên cứu thử xem:

1 - Lập trình C# 2008 cơ bản

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

2 - Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

3 - Ebook .NET Toàn Tập - Tập 1 Và Tập 2
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

4 - Các giải pháp lập trình C#
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

5 - Ebook Kỹ Năng Lập Trình – Lê Hoài Bắc (PDF)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

CÁC BẠN THAM KHẢO MỘT SỐ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CNTT KHÁC:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
cảm ơn.
 

shinken

Búa Gỗ
Gửi bạn một số tài liệu lập trình C# tiếng Việt, bạn tải về nghiên cứu thử xem:

1 - Lập trình C# 2008 cơ bản

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

2 - Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

3 - Ebook .NET Toàn Tập - Tập 1 Và Tập 2
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

4 - Các giải pháp lập trình C#
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

5 - Ebook Kỹ Năng Lập Trình – Lê Hoài Bắc (PDF)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

CÁC BẠN THAM KHẢO MỘT SỐ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CNTT KHÁC:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thanks
 

shiina

Gà con
Gửi bạn một số tài liệu lập trình C# tiếng Việt, bạn tải về nghiên cứu thử xem:

1 - Lập trình C# 2008 cơ bản

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

2 - Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

3 - Ebook .NET Toàn Tập - Tập 1 Và Tập 2
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

4 - Các giải pháp lập trình C#
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

5 - Ebook Kỹ Năng Lập Trình – Lê Hoài Bắc (PDF)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

CÁC BẠN THAM KHẢO MỘT SỐ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CNTT KHÁC:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Thank bác
 
Gửi bạn một số tài liệu lập trình C# tiếng Việt, bạn tải về nghiên cứu thử xem:

1 - Lập trình C# 2008 cơ bản

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

2 - Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

3 - Ebook .NET Toàn Tập - Tập 1 Và Tập 2
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

4 - Các giải pháp lập trình C#
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

5 - Ebook Kỹ Năng Lập Trình – Lê Hoài Bắc (PDF)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

CÁC BẠN THAM KHẢO MỘT SỐ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CNTT KHÁC:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
tks bác
 
Top