Hướng dẫn - Rebuild lại bộ cài windows 7 - 8 - 10 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Rebuild lại bộ cài windows 7 - 8 - 10

Hoang Duch2

Rìu Chiến Vàng Chấm
Cháu dùng GImageX để giải nén, bác dùng lệnh hay tool ạ ?.
Bác giải nén các file PE.wim với 7 zip để scan virus, các bản PE khác thì có size cũng chừng 500MB hay 600MB, lúc giải nén ra thì nó chỉ chừng 1.2GB thôi, trong khi cái file trên nó lớn quá nên bác mới thấy lạ đó.

Thôi chào tạm biệt các cháu, ngày mai gặp lại nhé.
 

Hoang Duch2

Rìu Chiến Vàng Chấm
Mình thấy tool Gimagex này khi mở các image đã rebuild lại thì hiển thị không chính xác chỗ description trong khi ntlite và dism vẫn hiển thị đúng. Gimagex có tác dụng change flag, name và description là hiệu quả.
GimageX sao bên bác dùng tab Mount nó hay bị lỗi lắm cháu, lúc đó bác phải chọn tab Capture. Bên cháu có bị lỗi đó không?
 

secpol

Rìu Vàng Đôi
GimageX sao bên bác dùng tab Mount nó hay bị lỗi lắm cháu, lúc đó bác phải chọn tab Capture. Bên cháu có bị lỗi đó không?
Cái Gimagex này khi bác mount và unmount phải làm đúng thứ tự. Khi bị lỗi ở unmount thì bác phải đặt tên khác khi mount tiếp theo,.... cái này cháu phát hiện ra khi hồi xưa chọc ngoáy vào mấy cái file apps của anhdv. Nhưng khi bác dùng lệnh dism thì bác không có những lỗi trên. Lúc rebuild các bản windows thì cháu chỉ dùng lệnh dism là chủ yếu, sau đó NTLite. Gimagex cháu chỉ dùng khi cần thêm trường flag của các image thôi.
 

Hoang Duch2

Rìu Chiến Vàng Chấm
Cái Gimagex này khi bác mount và unmount phải làm đúng thứ tự. Khi bị lỗi ở unmount thì bác phải đặt tên khác khi mount tiếp theo,.... cái này cháu phát hiện ra khi hồi xưa chọc ngoáy vào mấy cái file apps của anhdv. Nhưng khi bác dùng lệnh dism thì bác không có những lỗi trên. Lúc rebuild các bản windows thì cháu chỉ dùng lệnh dism là chủ yếu, sau đó NTLite. Gimagex cháu chỉ dùng khi cần thêm trường flag của các image thôi.
Bác cảm ơn cháu với cái mẹo bổ ích, hôm qua bác cũng chọn tab Mount nhưng folder bác đặt tên là MOUNT1, lúc unmount xong nó cũng báo lỗi như hình nhưng check lại thấy OK đó cháu:gimagex-2020-07-03_200230-png.15139gimagex-2-2020-07-03_200230-png.15140
 

secpol

Rìu Vàng Đôi
[TIP]: HƯỚNG DẪN COPY FILE TỪ VMWARE DISK

+ Add thêm ổ cứng vào máy ảo. Chú ý chọn vị trí lưu file và đặt tên cho file đó để dễ quản lý.
huong-dan-copy-file-tu-vmware-disk-01-png.16246


huong-dan-copy-file-tu-vmware-disk-02-png.16247


+ Trước copy file thì máy ảo cần được tắt hoàn toàn. Click phải chuột lên file backup.vmdk và chọn Map Virtual Disk...
huong-dan-copy-file-tu-vmware-disk-03-png.16248


+ Chọn OK:
huong-dan-copy-file-tu-vmware-disk-04-png.16249


+ Done:
huong-dan-copy-file-tu-vmware-disk-05-png.16250


+ Sau khi copy xong thì ra ngoài This PC click phải chuột lên ổ BACKUP và chọn Disconnect -> Force.
 
Sửa lần cuối:

secpol

Rìu Vàng Đôi
[TIP] HƯỚNG DẪN THÊM "COPY PATH" & "COMMAND PROMPT" VÀO MENU CHUỘT PHẢI

add-copy-path-command-prompt-open-here-context-menu-png.16582


Copy và save các đoạn mã bên dưới thành file .reg rồi chạy nó.

Copy path:
Mã:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shell\windows.copyaspath]
"CanonicalName"="{707C7BC6-685A-4A4D-A275-3966A5A3EFAA}"
"CommandStateHandler"="{3B1599F9-E00A-4BBF-AD3E-B3F99FA87779}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-30336"
"Icon"="imageres.dll,-5302"
"InvokeCommandOnSelection"=dword:00000001
"MUIVerb"="@shell32.dll,-30329"
"VerbHandler"="{f3d06e7c-1e45-4a26-847e-f9fcdee59be0}"
"VerbName"="copyaspath"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\CopyAsPathMenu]
@="{f3d06e7c-1e45-4a26-847e-f9fcdee59be0}"

Command Prompt:
Mã:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\shell\CommandPrompt]
"Icon"="imageres.dll,-5323"
"MUIVerb"="Command Prompt"
"SubCommands"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\shell\CommandPrompt\shell\cmd1]
@="@shell32.dll,-8506"
"MUIVerb"="Open here"
"Icon"="imageres.dll,-5323"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\shell\CommandPrompt\shell\cmd1\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\shell\CommandPrompt\shell\cmd2]
@="Open here as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="imageres.dll,-5324"

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\shell\CommandPrompt\shell\cmd2\command]
@="cmd /c echo|set/p=\"%V\"|powershell -NoP -W 1 -NonI -NoL \"SaPs 'cmd' -Args '/c \"\"\"cd /d',$([char]34+$Input+[char]34),'^&^& start /b cmd.exe\"\"\"' -Verb RunAs\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\CommandPrompt]
"Icon"="imageres.dll,-5323"
"MUIVerb"="Command Prompt"
"SubCommands"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\CommandPrompt\shell\cmd1]
@="@shell32.dll,-8506"
"MUIVerb"="Open here"
"Icon"="imageres.dll,-5323"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\CommandPrompt\shell\cmd1\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\CommandPrompt\shell\cmd2]
@="Open here as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="imageres.dll,-5324"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\CommandPrompt\shell\cmd2\command]
@="cmd /c echo|set/p=\"%L\"|powershell -NoP -W 1 -NonI -NoL \"SaPs 'cmd' -Args '/c \"\"\"cd /d',$([char]34+$Input+[char]34),'^&^& start /b cmd.exe\"\"\"' -Verb RunAs\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\CommandPrompt]
"Icon"="imageres.dll,-5323"
"MUIVerb"="Command Prompt"
"SubCommands"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\CommandPrompt\shell\cmd1]
@="@shell32.dll,-8506"
"MUIVerb"="Open here"
"Icon"="imageres.dll,-5323"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\CommandPrompt\shell\cmd1\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\CommandPrompt\shell\cmd2]
@="Open here as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="imageres.dll,-5324"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\CommandPrompt\shell\cmd2\command]
@="cmd /c echo|set/p=\"%V\"|powershell -NoP -W 1 -NonI -NoL \"SaPs 'cmd' -Args '/c \"\"\"cd /d',$([char]34+$Input+[char]34),'^&^& start /b cmd.exe\"\"\"' -Verb RunAs\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\CommandPrompt]
"Icon"="imageres.dll,-5323"
"MUIVerb"="Command Prompt"
"SubCommands"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\CommandPrompt\shell\cmd1]
@="@shell32.dll,-8506"
"MUIVerb"="Open here"
"Icon"="imageres.dll,-5323"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\CommandPrompt\shell\cmd1\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\CommandPrompt\shell\cmd2]
@="Open here as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="imageres.dll,-5324"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\CommandPrompt\shell\cmd2\command]
@="cmd /c echo|set/p=\"%L\"|powershell -NoP -W 1 -NonI -NoL \"SaPs 'cmd' -Args '/c \"\"\"cd /d',$([char]34+$Input+[char]34),'^&^& start /b cmd.exe\"\"\"' -Verb RunAs\""


[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\Background\shell\CommandPrompt]
"Icon"="imageres.dll,-5323"
"MUIVerb"="Command Prompt"
"SubCommands"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\Background\shell\CommandPrompt\shell\cmd1]
@="@shell32.dll,-8506"
"MUIVerb"="Open here"
"Icon"="imageres.dll,-5323"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\Background\shell\CommandPrompt\shell\cmd1\command]
@="cmd.exe /s /k pushd \"%V\""

[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\Background\shell\CommandPrompt\shell\cmd2]
@="Open here as administrator"
"HasLUAShield"=""
"Icon"="imageres.dll,-5324"

[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\Background\shell\CommandPrompt\shell\cmd2\command]
@="cmd /c echo|set/p=\"%V\"|powershell -NoP -W 1 -NonI -NoL \"SaPs 'cmd' -Args '/c \"\"\"cd /d',$([char]34+$Input+[char]34),'^&^& start /b cmd.exe\"\"\"' -Verb RunAs\""
 
Top