Chứng khoán - Phân tích MBB - Nợ xấu tăng đột biến | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán Phân tích MBB - Nợ xấu tăng đột biến

Chứng khoán Tín Phong kính chào A/C/E cộng đồng VN-zoom,

Trong cuộc họp đại hội cổ đông vào tháng 4, tổng giám đốc Ngân hàng quận đội tiết lộ rằng nợ xấu của MBBank đến từ một doanh nghiệp tổ chức với khoản vay lên tới 3,000 tỷ đồng. Đây là một doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cả về quy mô và danh tiếng và các dự án đang gặp phải vấn đề về quy hoạch và pháp lý.

Vậy, cụ thể, doanh nghiệp nào đang nợ xấu? MBB mất bao nhiêu tiền để trích lập dự phòng? ĐỊNH GIÁ MBB trong năm 2024 ra sao?

Tất cả câu hỏi trên đều có trong video này:

Tiêu đề video là: Phân tích MBB - Có nên mua năm 2024 l Chứng khoán Tín PhongCả nhà xem video và tham gia bình luận nhé.

Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành.

Chứng khoán Tín Phong
 


Top