Nhờ tư vấn - Phần mềm kaspersky không thông qua proxy? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Phần mềm kaspersky không thông qua proxy?

Chào mọi người, cho mình hỏi mình đã cài đặt proxy cho máy và trình duyệt đã xác nhận là nhận ip nước ngoài rồi nhưng phần mềm kaspersky nó lại không thông qua proxy, giờ phải làm gì để kaspersky nó nhận proxy mọi người nhỉ? Bác nào biết trả lời giúp mình. Thanks
 

hoabattu1287

Rìu Chiến Chấm
việc kích hoạt key yêu cầu phải đúng khu vực ( đất nước).

miễn phí và dễ tìm ==> thì mình khuyên bạn nên sử dụng
==> (https://www.vpngate.net/en/download.aspx)
chọn đúng quốc gia để có ip đúng yêu cầu của key.

link mình đưa là tiếng việt có đấu rất dễ sử dụng và bạn hãy đọc thật kỹ.

nếu có thắc mắc gì thì lên đây hỏi tiếp.


hoặc trong mùa đại dịch nãy hãy chịu khó F5 để cập nhật list key không cần vpn.
 

Thinscir

Rìu Bạc
Tài khoản bị khóa
Chào mọi người, cho mình hỏi mình đã cài đặt proxy cho máy và trình duyệt đã xác nhận là nhận ip nước ngoài rồi nhưng phần mềm kaspersky nó lại không thông qua proxy, giờ phải làm gì để kaspersky nó nhận proxy mọi người nhỉ? Bác nào biết trả lời giúp mình. Thanks
 

kirill

Búa Đá Đôi
 


Top