Giveaway - [Key] Kaspersky Total-Internet-Antivirus Security 2021 for Win,Mac,Android,iOS | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway [Key] Kaspersky Total-Internet-Antivirus Security 2021 for Win,Mac,Android,iOS

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

NguoiNongDan

H A R D C O R D
Sửa lần cuối:

phamvantruc

VN Zoom
Thành viên BQT
Topic này em mạn phép cập nhật key Kaspersky - phần mềm bảo mật tốt nhất nhì trên thị trường hiện nay, có 3 phiên bản cho Windows: Kaspersky Total Security, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus và 1 phiên bản cho Mac: Kaspersky Internet Security, 1 phiên bản cho Android.​
Chỉ duy nhất bản Anti-virus thì key chỉ dùng được cho HĐH Windows. Key phiên bản Total security/ Internet Security dùng được cho HĐH Windows, Mac, Android nên các bác có máy dùng HĐH Mac hay Android có thể dùng Key cho Windows để kích hoạt.​

So sánh các phiên bản, vui lòng xem thêm thông tin ở trang chủ.
Link trang chủ:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***​
Link tải cho Windows
Link tải cho Mac
Khuyến khích các bác có điều kiện nên mua bản quyền trực tiếp tại:
License:
Kaspersky Internet Security 2021 371 ngày - hạn 31-3-2021 được, tự gia hạn mỗi năm
*** Hidden text: cannot be quoted. ***​
 1. Topic sẽ chia sẻ key dành cho các bác hạn chế về kinh phí nên bác nào có nhu cầu thật sự thì hãy kích hoạt, do lượt kích hoạt mỗi key hạn chế, chỉ thêm được 1-3 lần.
 2. Để topic đi vào nề nếp, bất kể hành vi, dấu hiệu đem key qua nơi khác (Like/unlike) sẽ được xử lý theo Nội quy của diễn đàn, một số ID thu thập được có dấu hiệu trên sẽ cho vào danh sách “không được xem”, vui lòng inbox để tôi rà soát lại và bỏ ra nếu như ID đó hoàn toàn trong sạch.
 3. Topic rất hoan nghênh sự tham gia của nhiều anh em và ban quản trị có key cần chia sẻ, xin cảm ơn bác Mod @philongphongvan , bác ... , bác ... , đã hỗ trợ share key (mục ... này em sẽ bổ sung tên các bác vào) ;)
 4. Key mới được đăng nối tiếp bài viết này, có key loại gì đăng loại đó các bác nhé.
Xin Lỗi ok roi
 

trungkaka119

Búa Gỗ Đôi
Topic này em mạn phép cập nhật key Kaspersky - phần mềm bảo mật tốt nhất nhì trên thị trường hiện nay, có 3 phiên bản cho Windows: Kaspersky Total Security, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus và 1 phiên bản cho Mac: Kaspersky Internet Security, 1 phiên bản cho Android.​
Chỉ duy nhất bản Anti-virus thì key chỉ dùng được cho HĐH Windows. Key phiên bản Total security/ Internet Security dùng được cho HĐH Windows, Mac, Android nên các bác có máy dùng HĐH Mac hay Android có thể dùng Key cho Windows để kích hoạt.​

So sánh các phiên bản, vui lòng xem thêm thông tin ở trang chủ.
Link trang chủ:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***​
Link tải cho Windows
Link tải cho Mac
Khuyến khích các bác có điều kiện nên mua bản quyền trực tiếp tại:
License:
Kaspersky Internet Security 2021 371 ngày - hạn 31-3-2021 được, tự gia hạn mỗi năm
*** Hidden text: cannot be quoted. ***​
 1. Topic sẽ chia sẻ key dành cho các bác hạn chế về kinh phí nên bác nào có nhu cầu thật sự thì hãy kích hoạt, do lượt kích hoạt mỗi key hạn chế, chỉ thêm được 1-3 lần.
 2. Để topic đi vào nề nếp, bất kể hành vi, dấu hiệu đem key qua nơi khác (Like/unlike) sẽ được xử lý theo Nội quy của diễn đàn, một số ID thu thập được có dấu hiệu trên sẽ cho vào danh sách “không được xem”, vui lòng inbox để tôi rà soát lại và bỏ ra nếu như ID đó hoàn toàn trong sạch.
 3. Topic rất hoan nghênh sự tham gia của nhiều anh em và ban quản trị có key cần chia sẻ, xin cảm ơn bác Mod @philongphongvan , bác ... , bác ... , đã hỗ trợ share key (mục ... này em sẽ bổ sung tên các bác vào) ;)
 4. Key mới được đăng nối tiếp bài viết này, có key loại gì đăng loại đó các bác nhé.
Cho mình xin 1 key bạn ơi!
 

mauchinh

Búa Gỗ
Topic này em mạn phép cập nhật key Kaspersky - phần mềm bảo mật tốt nhất nhì trên thị trường hiện nay, có 3 phiên bản cho Windows: Kaspersky Total Security, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus và 1 phiên bản cho Mac: Kaspersky Internet Security, 1 phiên bản cho Android.​
Chỉ duy nhất bản Anti-virus thì key chỉ dùng được cho HĐH Windows. Key phiên bản Total security/ Internet Security dùng được cho HĐH Windows, Mac, Android nên các bác có máy dùng HĐH Mac hay Android có thể dùng Key cho Windows để kích hoạt.​

So sánh các phiên bản, vui lòng xem thêm thông tin ở trang chủ.
Link trang chủ:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***​
Link tải cho Windows
Link tải cho Mac
Khuyến khích các bác có điều kiện nên mua bản quyền trực tiếp tại:
License:
Kaspersky Internet Security 2021 371 ngày - hạn 31-3-2021 được, tự gia hạn mỗi năm
*** Hidden text: cannot be quoted. ***​
 1. Topic sẽ chia sẻ key dành cho các bác hạn chế về kinh phí nên bác nào có nhu cầu thật sự thì hãy kích hoạt, do lượt kích hoạt mỗi key hạn chế, chỉ thêm được 1-3 lần.
 2. Để topic đi vào nề nếp, bất kể hành vi, dấu hiệu đem key qua nơi khác (Like/unlike) sẽ được xử lý theo Nội quy của diễn đàn, một số ID thu thập được có dấu hiệu trên sẽ cho vào danh sách “không được xem”, vui lòng inbox để tôi rà soát lại và bỏ ra nếu như ID đó hoàn toàn trong sạch.
 3. Topic rất hoan nghênh sự tham gia của nhiều anh em và ban quản trị có key cần chia sẻ, xin cảm ơn bác Mod @philongphongvan , bác ... , bác ... , đã hỗ trợ share key (mục ... này em sẽ bổ sung tên các bác vào) ;)
 4. Key mới được đăng nối tiếp bài viết này, có key loại gì đăng loại đó các bác nhé.
cảm ơn bạn đã share
 

kinhvaf

Rìu Bạc
Topic này em mạn phép cập nhật key Kaspersky - phần mềm bảo mật tốt nhất nhì trên thị trường hiện nay, có 3 phiên bản cho Windows: Kaspersky Total Security, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus và 1 phiên bản cho Mac: Kaspersky Internet Security, 1 phiên bản cho Android.​
Chỉ duy nhất bản Anti-virus thì key chỉ dùng được cho HĐH Windows. Key phiên bản Total security/ Internet Security dùng được cho HĐH Windows, Mac, Android nên các bác có máy dùng HĐH Mac hay Android có thể dùng Key cho Windows để kích hoạt.​

So sánh các phiên bản, vui lòng xem thêm thông tin ở trang chủ.
Link trang chủ:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***​
Link tải cho Windows
Link tải cho Mac
Khuyến khích các bác có điều kiện nên mua bản quyền trực tiếp tại:
License:
Kaspersky Internet Security 2021 371 ngày - hạn 31-3-2021 được, tự gia hạn mỗi năm
*** Hidden text: cannot be quoted. ***​
 1. Topic sẽ chia sẻ key dành cho các bác hạn chế về kinh phí nên bác nào có nhu cầu thật sự thì hãy kích hoạt, do lượt kích hoạt mỗi key hạn chế, chỉ thêm được 1-3 lần.
 2. Để topic đi vào nề nếp, bất kể hành vi, dấu hiệu đem key qua nơi khác (Like/unlike) sẽ được xử lý theo Nội quy của diễn đàn, một số ID thu thập được có dấu hiệu trên sẽ cho vào danh sách “không được xem”, vui lòng inbox để tôi rà soát lại và bỏ ra nếu như ID đó hoàn toàn trong sạch.
 3. Topic rất hoan nghênh sự tham gia của nhiều anh em và ban quản trị có key cần chia sẻ, xin cảm ơn bác Mod @philongphongvan , bác ... , bác ... , đã hỗ trợ share key (mục ... này em sẽ bổ sung tên các bác vào) ;)
 4. Key mới được đăng nối tiếp bài viết này, có key loại gì đăng loại đó các bác nhé.
Cảm ơn nhiều
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.


Top