đổi proxy phần mềm kis | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

đổi proxy phần mềm kis

hoabattu1287

Rìu Chiến Chấm
Em tải : vpn gate client về
rồi tìm địa chỉ ip nào trùng với mã vùng key kis cần dùng rồi nhập vào là được!

ở phần kích hoạt kis anh thấy em nên nhờ hỗ trợ qua teamview sẽ đỡ tốn thời gian hơn.

Hoặc có thể chuyển qua dùng mbam hoặc ESET cho tiện.

1 trong 2 thằng này key và đều có topic hỗ trợ online.
 
lúc trước mình vào Thiết lập - Thiết lập mạng - Thiết lập máy chủ Proxy rồi add IP của quốc gia cần add vào. Sau đó nhập key, nhưng mà dò cả đêm có khi không được. Nay mình chuyển qua dùng Key LIC rồi, ae trên 4r cũng share nhiều. Bạn nên dùng cách này, nhanh và hiệu quả hơn, đơn giản nữa
 

nghiepduclub

Rìu Sắt
lúc trước mình vào Thiết lập - Thiết lập mạng - Thiết lập máy chủ Proxy rồi add IP của quốc gia cần add vào. Sau đó nhập key, nhưng mà dò cả đêm có khi không được. Nay mình chuyển qua dùng Key LIC rồi, ae trên 4r cũng share nhiều. Bạn nên dùng cách này, nhanh và hiệu quả hơn, đơn giản nữa
cách dùng key lic sao bác , chỉ cho biết với bác, chưa biết dùng .....
 
Em tải : vpn gate client về
rồi tìm địa chỉ ip nào trùng với mã vùng key kis cần dùng rồi nhập vào là được!

ở phần kích hoạt kis anh thấy em nên nhờ hỗ trợ qua teamview sẽ đỡ tốn thời gian hơn.

Hoặc có thể chuyển qua dùng mbam hoặc ESET cho tiện.

1 trong 2 thằng này key và đều có topic hỗ trợ online.
thank you
 


Top