Những trang web lớn nhất thế giới đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho hệ thống của mình ? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Những trang web lớn nhất thế giới đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho hệ thống của mình ?

Administrator

Administrator
Bạn có bao giờ tò mò Google, Youtube, Facebook, Twitter, Yahoo, Bing, ... và nhiều trang lớn khác họ đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho dịch vụ của họ không ? Nếu bạn là một lập trình viên, nhà phát triển các dịch vụ internet hay những người yêu thích máy tính có thể bạn sẽ có lúc thắc mắc họ dùng ngôn ngữ lập trình nào đúng không ? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ngôn ngữ lập trình nào được sử dụng trong các trang web của các đại gia Internet này.

27853726586_6a33aa5902_o.png


1. Google.com
Công Cụ tìm kiếm lớn nhất hành tinh

Lượng khách truy cập : 1,200,000,000
Front End sử dụng : JavaScript
Back End sử dụng : C, C++, Go, Java, Python
Database : BigTable, MariaDB

2. Youtube

Trang web chia sẻ video lớn nhất trên hành tinh.

Lượng khách truy cập : 1,100,000,000
Front End: JavaScript
Back End: Python, C/C++, Go, Java
Database: BigTable, MySQL

3. Facebook.com
Mạng xã hội lớn nhất hành tinh

Lượng khách truy cập : 900,000,000
Front End: JavaScript
Back End: PHP, Hack, Java, C++, Erlang, Python, D, Xhp
Database: HBase, MySQL

4. Yahoo

Một trong những công cụ tìm kiếm lớn trên thế giới . Yahoo hiện nay đang chuyển sang node.js ( Một nền tảng chạy trên môi trường V8 JavaScript runtime - một trình thông dịch JavaScript cực nhanh chạy trên trình duyệt Chrome - techmaster.vn)

Lượng khách truy cập:750,000,000

Front End: JavaScript

Back End: PHP, JavaScript

Database: PostgreSQL, MySQL

5. Amazon

Trang web n thương mại điện tử ( mua sắm trên internet) phổ biến nhất
Unique Visitors: 500,000,000

Front End: JavaScript

Back End: Java, Perl, C++

6. Wikipedia

Bách khoa toàn thư miễn phí lớn nhất thế giới

Unique Visitors: 475,000,000

Front End: JavaScript

Back End: HHVM

Database: MariaDB, MySQL

7. Twitter

Mạng xã hội lớn thứ hai thế giới
Unique Visitors: 290,000,000

Front End: JavaScript

Back End: Java, C++, Ruby on Rails, Scala

Database: MySQL

8. Bing

Một trong những công cụ tìm kiếm lớn trên thế giới

Unique Visitors: 285,000,000

Front End: JavaScript

Back End: ASP.NET

Database: Microsoft SQL Server

9. Ebay

Trang thương mại điện tử phổ biến thứ 2 thế giới
Unique Visitors: 285,000,000

Front End: JavaScript

Back End: JavaScript, Java

Database: Oracle Database

10. MSN
Một ứng dụng email , nổi tiếng với messenger

Unique Visitors: 280,000,000

Front End: JavaScript

Back End: ASP.NET

Database: Microsoft SQL Server

11. Linkedin

Hệ thống network chuyên nghiệp lớn nhất thế giới . Mạng xã hội lớn thứ 3 thế giới

Unique Visitors: 260,000,000

Front End: JavaScript

Back End: JavaScript,Java, Scala

Database: Voldemort

12. Pinterest

Trang web chia sẻ hình ảnh nổi tiếng thế giới

Unique Visitors: 250,000,000

Front End: JavaScript

Back End: Django (a Python framework)

Database: MySQL, Redis

13. WordPress

Hệ thống Blog và CMS lớn trên thế giới

Unique Visitors: 240,000,000

Front End: JavaScript

Back End: PHP

Database: MySQL

Dinh Quang Vinh nguồn wikipedia
 


Top