nhất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nhất

  1. Administrator

    Những trang web lớn nhất thế giới đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho hệ thống của mình ?

    Bạn có bao giờ tò mò Google, Youtube, Facebook, Twitter, Yahoo, Bing, ... và nhiều trang lớn khác họ đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho dịch vụ của họ không ? Nếu bạn là một lập trình viên, nhà phát triển các dịch vụ internet hay những người yêu thích máy tính có thể bạn sẽ có lúc thắc mắc...
Top